Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Saskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Saskiej

Portal Legitymistyczny

Z końcem sierpnia minął pierwszy rok aktywności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Saskiej – jest to organizacja społeczno-kulturalna z siedzibą we Wrocławiu, zrzeszająca miłośników historii, zwłaszcza osoby zainteresowane okresem unii polsko-saskiej, oraz sympatyków monarchii, w tym potomków szlachty Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów.

Towarzystwo powstało z inicjatywy członków oddziału wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej, na jego czele stanął były prezes oddziału, pan Adam Biliński.

Zgodnie ze statutem celem TPPS jest m.in.:

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy Polską i Saksonią, w szczególności z członkami saskiej rodziny królewskiej;

prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie historii oraz dziedzictwa unii polsko-saskiej;

wspieranie badań naukowych nad elitami Polski i państw dawnej Rzeszy, w tym Elektoratu Saksonii i Królestwa Saksonii (ze szczególnym uwzględnieniem epoki panowania Wettynów, a zwłaszcza Fryderyka Augusta I, elektora oraz króla saskiego i księcia warszawskiego).

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia oraz uzyskała pisemne rekomendacje popierające uzyskanie członkostwa udzielone przez co najmniej trzech działaczy TPPS. Podkreślić należy, iż stowarzyszenie nie jest organizacją wspierającą uzurpatorów, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa ani tytułów arystokratycznych, nie jest również związane z żadną opcją polityczną.

***

2 grudnia 2019 roku, w ramach obchodów trzydziestolecia istnienia – zaprzyjaźnionej z TPPS – Organizacji Monarchistów Polskich, pan prezes Adam Biliński wygłosił we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury prelekcję zatytułowaną Jeszcze w sprawie sukcesji polskiego tronu. Po prelekcji mówca przekazał na ręce lidera OMP Adriana Nikla pisemne gratulacje z okazji jubileuszu.

Połowa uczestników rejsu po Odrze w ramach obchodów pierwszej rocznicy powstania TPPS

Połowa uczestników rejsu po Odrze w ramach obchodów pierwszej rocznicy powstania TPPS

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.