Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Przekłady » Leonardo Castellani – Credo Niewierzącego

Credo Niewierzącego

Leonardo Castellani, przeł. Jacek Bartyzel

Wierzę w Nicość Wszystkowytwarzającą, ukazującą się w niebie i na ziemi.
I w Człowieka Rozumnego, jej jedynego Króla i Pana,
który się począł przez Ewolucję Bakterii1 i Małpy.
Zrodzony ze Świętej Materii,
został pogrzebany w ciemnościach Średniowiecza.
Był prześladowany, zabijany, poniżany,
pogrążony w nędzy
wynalazł Naukę,
i wstąpił w Erę Demokracji i Inteligencji.
I stamtąd przyjdzie założyć na świecie Raj Ziemski.
Wierzę w Wolną Myśl,
w Cywilizację Maszyny,
w Ogólnoludzkie Braterstwo,
w Nieistnienie grzechu,
w Nieuchronność Postępu,
w Rozkład Ciała
i w Komfortowe Życie.
Amen.

Nota o autorze: O. Leonardo Castellani (1899-1981) – argentyński duchowny, mistyk, teolog, filozof, eseista, powieściopisarz i poeta. Święcenia kapłańskie uzyskał w zakonie jezuitów w 1930 roku. W 1946 roku kandydował do parlamentu z ramienia Sojuszu Nacjonalistycznego. Z powodu sympatii prawicowych był wydalony z Towarzystwa Jezusowego i suspendowany, lecz w 1966 roku został przywrócony do funkcji kapłańskich. Po II Soborze Watykańskim związał się z ruchem tradycjonalistycznym. W jego dorobku naukowym szczególnie cenione są egzegezy Apokalipsy wg św. Jana, komentarze do Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu oraz studia nad myślą Sørena Kierkegaarda (De Kierkegaard a Tomás de Aquino), w dorobku literackim zaś – poezje Księga modlitw (El libro de las oraciones), powieść Jej Wysokość Dulcynea oraz esej w formie powieściowej o tematyce apokaliptycznej Los papeles de Benjamín Benávidez.


1 W oryginale „Mónera”; jest to prawdopodobnie celowa, lecz nieprzetłumaczalna, gra słów, gdyż to (przestarzałe już dziś w naukach biologicznych) określenie bakterii i innych jednokomórkowych pasożytów fonetycznie kojarzy się z „Monadą”, czyli prostą substancją, będącą elementarnym składnikiem rzeczywistości, u Leibniza niematerialnym, lecz przez biologa–materialistę Haeckla pojęciem wykorzystywanym do uzasadnienia darwinizmu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.