Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny

Klub Konserwatywny w Łodzi

Klub Konserwatywny w Łodzi powstał w kwietniu 1989 r. W zamyśle twórców Klub jest metapolitycznym „zakonem ideowym”, złożonym z „politycznych żołnierzy” oddanych szerzeniu idei, w obliczu której oni sami są tylko marnością i niegodnymi sługami.

Wiemy dobrze, że w oczach tych, którzy — mówiąc za filozofem — za byt mają jedynie to, co mogą objąć własnymi rękami, i dla których liczą się jedynie doraźne sukcesy, cała nasza droga i praca muszą zdać się wartym jedynie wzgardy „głupstwem”; zaś dla jeszcze innych, którzy są z przekonania lub z wyrachowania czcicielami demokratycznego bałwana, powodem do „zgorszenia”. Dla nas atoli „głupcem” jest i pozostanie ten, kto, jak mówi Psalmista, powiedział w sercu swoim: nie ma Boga, „gorszycielem” zaś ten, kto jest burzycielem odwiecznego Ładu i odmawiania Chrystusowi-Królowi panowania nad światem. Jeżeli nawet to, co głosiliśmy, głosimy i głosić będziemy, jest „wołaniem na puszczy” w niekonserwatywnym świecie, to i tak wolimy — jak Russell Kirk — przegrać z Sokratesem niż wygrać z Leninem. Chcemy jedynie w „dobrych zawodach stawać” i „bieg ukończyć”, a Bóg nie żąda od nas zwycięstwa, tylko walki. Dlatego walczyć będziemy nadal.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.