Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Przekłady » Deklaracja Action Française

Deklaracja Action Française (15 listopada 1899 r.)

przeł. Jacek Bartyzel

1º Jednostka nie ma potrzeby ważniejszej, jak żyć w społeczeństwie: wszystko to, co zagraża społeczeństwu, zawiera w sobie zagrożenia dla bytu indywidualnego.

2º Ze wszystkich form społecznych właściwych rodzajowi ludzkiemu, jedyną całkowitą, najtrwalszą i najbogatszą jest najoczywiściej narodowość. Od czasu gdy rozkładowi uległo starożytne zrzeszenie znane w Średniowieczu pod imieniem Chrześcijanizmu (Chrétienté), które stanowiło również kontynuację jedności świata rzymskiego, narodowość stała się warunkiem bezwzględnym i absolutnym człowieczeństwa. Stosunki międzynarodowe, w wymiarze politycznym, moralnym i intelektualnym, nawiązywane są przez narody.

Jeżeli przeto narody stanowią najważniejsze, najwyższe i najsubtelniejsze rodzaje łączności gospodarczej i duchowej we wszechświecie, to muszą one również porozumiewać się i bronić przed zagrożeniami, które mogą spowodować upadek cywilizacji. Nacjonalizm nie jest więc tylko uczuciem: to zobowiązanie racjonalne i ścisłe.

3º Pomiędzy Francuzami, obywatelami Państwa jawnie zdradzanego przez okupujące go i rozdzierające frakcje, wszystkie bieżące zagadnienia, wszystkie problemy życia politycznego winny być uzgadniane i rozstrzygane przez odniesienie do narodu.

Naturalne warstwy społeczne w narodzie francuskim muszą się złączyć wokół wspólnego pierwiastka narodowego. Wznosząc się ponad różnice swoich interesów politycznych, religijnych i gospodarczych, muszą one kierować się z największą mocą i głębią ich wiarą francuską.

4º Obowiązkiem Francuzów, którzy pojmują te prawdy jest dzisiaj ich publiczne sformułowanie, aby możliwe stało się w końcu ich unaocznienie zaślepionym i lekkomyślnym współziomkom.

Te cztery przyjęte artykuły Komitet Redakcyjny l’Action française zdecydował opublikować oraz przesłać do P. Maurice’a Barrèsa wraz z wyrazami uszanowania.

Redakcja:
Frédéric AMOURETTI, R. BAILLY, Antoine BAUMANN, były urzędnik, CAPLAIN-CORTAMBERT, administrator l’Action française, COPIN-ALBANCELLI, Lucien CORTAMBERT, Dr Paul DELBET, szef kliniki chirurgicznej w Szpitalu Neckera, Camille JARRE, adwokat Sądu Apelacyjnego, Charles MAURRAS, DAUPHIN-MEUNIER, Gautier MONTCLAS, Lucien MOREAU, L. MOUILLARD, Maurice PUJO, Maurice SPRONCK, Octavo TAUXIER, Dr VAUDREMER, Henri VAUGEOIS, dyrektor l’Action française, płk de VILLEBOIS-MAREUIL.

Za: „L’Action Française 2000. Aspects de la France”, Spécial centenaire, Cent ans qui nous donnent raison, numéro hors-série, Printemps 1999, p. 7.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.