Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Przekłady » Baron de Vitrolles — „Deklaracja większości”

„Deklaracja większości” — Styczeń 1816

red. baron de Vitrolles, przeł. Jacek Bartyzel

My, członkowie stanowiący większość w Izbie Deputowanych, jesteśmy zjednoczeni w zasadach, które przedkładamy tu w formalnej deklaracji:

1° Jesteśmy niewzruszenie przywiązani do rządu monarchicznego i sukcesji prawowitej w Domu panującym.

2° Przyjmujemy również zasady Karty konstytucyjnej i podziału władz przez nią ustanowionego; dostrzegamy w niej należyte zastąpienie starożytnych instytucji, wolności i przywilejów (franchises), i jesteśmy otwarci na konsekwencje tego systemu.

3° Nie spoglądamy w przeszłość inaczej, jak żeby pobrać od niej lekcję przyszłości i chcemy wznieść pomiędzy jedną a drugą nieprzebytą zaporę (mur d’airain); godzimy się również z tym, żeby wszystkie interesy wytworzone przez Rewolucję, które są dokonane, były nieodwołalnie zabezpieczone. Uznajemy osobiste prawa nabyte i przywileje ciał politycznych: równość przed prawem i wolność wszelkich zatrudnień; wolność kultów; nietykalność własności powstałych w trakcie Rewolucji, która była ich źródłem. Lecz nie zgadzamy się na stosowanie w przyszłości zasad, które utworzyły te interesy i postrzegamy je jako destrukcyjne dla każdego rządu.

4° Sądzimy, że nowe instytucje muszą być postawione na starych i niezmiennych (immuables) fundamentach religii oraz moralności. To, czego chcemy dla duchowieństwa, to prawdziwa niezależność, administracja dobrami [kościelnymi] lub dochodami, które mogą je zabezpieczyć, wreszcie egzystencja cywilna, jak również złączenie ich z najważniejszymi interesami Państwa poprzez częściowe przejęcie przez kler edukacji publicznej i administrowania zakładami dobroczynności i szpitalnictwa.

5° Podług tych samych zasad, pragniemy jak największego wpływu moralności na prawodawstwo, a usunięcia z praw tego, co jest przeciwne religii, co przeciwstawia się moralności publicznej, w końcu tego, co niezgodne z duchem monarchii. […]

6° Wierzymy, że policja nie musi być ani wstrętną (odieuse) inkwizycją, ani narzędziem despotyzmu, lecz poręką dla tronu i urzędem, który służy dla unaocznienia rządowi opinii publicznej, a opinii jej prawdziwych interesów; wierzymy również, że prasa musi być wolna, ale też, że surowe prawa muszą poskramiać jej nadużycia (délits).

[…]

9° Jesteśmy zdania, że interesy administracyjne muszą w jak największej części być powierzone administracjom lokalnym, to znaczy municypalnym, departamentalnym i prowincjonalnym; że centralizacja wszystkich spraw i wszystkich decyzji przez ministerstwa jest nadużyciem, które musi być wyeliminowane […].

10° Wyrażamy nadzieję rychłego zmniejszenia podatku gruntowego […].

11° Pragniemy, aby różne klasy i zawody mogły tworzyć wolne stowarzyszenia (associations libres) dla zabezpieczenia swoich interesów i widzimy potrzebę pożytecznej dyscypliny pomiędzy członkami tych ciał, bez czego te przedsięwzięcia mogłyby powodować niepodleganie przemysłu żadnym ograniczeniom.

Extrait des Mémoires de Vitrolles, éd. Forgues et Farel, Paris, Gallimard, 8e éd. 1951, t. 2, p. 303 et s. Przekład za: Textes politiques français (1789-1958), éd. Stéphane Rials, seria que sais-je? № 2171, Presses Universitaires de France, Paris 1983, s. 37-38. Eugène-François-Auguste d’Arnauld bar. de Vitrolles (1774-1854) był przywódcą legitymistycznej większości w Izbie Deputowanych podczas Restauracji, zwanej «ultrasami», tj. ultrarojalistami, domagającymi się przywrócenia realnej suwerenności królowi oraz tradycyjnych swobód prowincjonalnych i decentralizacji.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.