Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Przekłady » Hierarchia wartości lematu tradycjonalistycznego

Hierarchia wartości lematu tradycjonalistycznego

przeł. Jacek Bartyzel

Punkty tradycjonalistycznego lematu [Bóg – Ojczyzna – Fueros – Król] nie mają równej wartości. Przeciwnie, są one zhierarchizowane podług ich ważności praktycznej i porządku logicznego. Król jest wcieleniem instytucji monarchicznej, w świetle tego, iż prawowitość pochodzenia jest podporządkowana prawowitości wykonywania. Z tego powodu nie jest dozwolone przedkładanie przez niego interesów osobistych ponad dobro większe, którym jest królowanie (realeza).

Wolności konkretne, zapisane w prawach zwyczajowych (fueros), jako prawowite dobra partykularne, są podporządkowane dobru wspólnemu, którym jest ojczyzna.

I ojczyzna – najwyższe dobro ludzkie, które poprzedza interesy jednostkowe, jako że dobro wspólne ma pierwszeństwo przed dobrami szczegółowymi – jest podporządkowana we wszystkim Bogu, zważywszy że to, co ludzkie jest poddane temu, co boskie.

Wobec tego, na tablicy ideowej karlizmu należy wyróżnić pięć stopni:

a)                dobro osobiste króla;

b)                dobro instytucjonalne królewskości;

c)                 interesy rodzin i narodów hiszpańskich;

d)                dobro wspólne Hiszpanij (las Españas);

e)                 dobro najwyższe Chrześcijanizmu (Cristiandad).

Każdy z nich jest podporządkowany następnemu. Książęta są dla swoich narodów, jednostki ustępują przed ojczyzną, Hiszpanie są sługami Boga. Porządek wartości jest jasny: od większego do mniejszego, w kolejności: Bóg, ojczyzna, fueros, królowanie, król.

Fragment rozdziału czwartego (El Carlismo como doctrina tradicionalista) książki ¿Qué es el Carlismo?, edición cuidada por Francisco Elías de Tejada y Spínola, Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Múñoz, Escelicer, Madrid 1971, s. 72-73. Tytuł fragmentu pochodzi od tłumacza.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.