Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Oświadczenie w sprawie aborcji

Oświadczenie w sprawie aborcji

Klub Konserwatywny

Łódź, 11 czerwca 1994 r.

Klub Konserwatywny wyraża swoje oburzenie i żal z powodu przywrócenia przez Sejm RP ustawowego prawa do dzieciobójstwa z tzw. „powodów społecznych”.

W podyktowanej przez połączone siły lewicy neokomunistycznej i postsolidarnościowej decyzji parlamentu należy dostrzec kolejne potwierdzenie trafności poglądu o realizowanym z szatańską skutecznością planie okupacji państwa przez obóz obskuranckiego laicyzmu, który postawił sobie za cel zniszczenie fundamentów zdrowego etycznie tradycyjnego społeczeństwa i wyhodowanie nowej odmiany człowieka – uwolnionego od zobowiązań religijno-moralnych, niewrażliwego na świętość życia i godność osoby, a posłusznego sterującej najprymitywniejszymi instynktami, ukrytej władzy kapłanów naturalistyczno-masońskiej „religii praw człowieka”.

Klub Konserwatywny ufa mimo to, iż Prezydent Rzeczypospolitej zawetuje – zgodnie ze składanymi wielokrotnie obietnicami – wprowadzoną teraz uchwałą Sejmu nowelę do i tak nazbyt liberalnej ustawy.

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.