Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Dekret Ojca Świętego Benedykta XVI

W związku z dekretem Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 21 stycznia 2009 r.

Klub Konserwatywny

Łódź, 24 stycznia 2009 r.

Pragniemy dać wyraz naszej niezmiernej radości z powodu wycofania, decyzją Ojca Świętego, ekskomunik zadeklarowanych przez Kongregację Biskupów 1 lipca 1988 roku w związku z konsekrowaniem czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X przez śp. abpa Marcela Lefebvre’a oraz śp. bpa Antónia de Castro Mayera.

Składamy nasze korne dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu i Sprawiedliwemu za wysłuchanie duchowej Krucjaty 1 700 000 różańców odmówionych na całym świecie w tej właśnie intencji.

Dziękujemy z całego serca Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za odważne podjęcie – wbrew wszelkim naciskom ze strony świata, który „we złem leży” – tej decyzji. Vivat Benedictus Magnus!

Przy tej okazji wyrażamy przekonanie, że wszyscy mogą się dziś naocznie przekonać, iż opór – jeśli czysty, pozbawiony pychy i w słusznej sprawie – ma sens; choć co do zasady bowiem każdy rokosz przeciwko prawowitej władzy, tak duchownej jak świeckiej, jest złem, to opór, który nie wykracza poza istotne posłuszeństwo, usprawiedliwia wierność legitymizmowi Tradycji, nawet jeśli zewnętrznie zdaje się on przeczyć legalizmowi (tu: kościelnego prawa pozytywnego), albowiem normą najwyższą owego legitymizmu jest zbawienie dusz.

Pragniemy wierzyć, że dzisiejszy akt mądrości papieskiej zaowocuje nie tylko rychłym uregulowaniem statusu kanonicznego FSSPX w Kościele, ale również przyswajaniem sobie tej samej, co panująca dotąd w wysepkach tzw. tradycjonalizmu na oceanie świata nominalnie katolickiego, postawy niezłomnej wierności depositum fidei, przez wszystkich biskupów, kapłanów i wiernych Kościoła Powszechnego.

(—) Dr hab. Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.