Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Oświadczenie w sprawie referendum konstytucyjnego

Oświadczenie w sprawie referendum konstytucyjnego

Klub Konserwatywny

Łódź, 10 maja 1997 r.

Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest w całym swoim duchu, oraz w literze większości jej artykułów, sprzeczna z nakazami tej niezmiennej konstytucji naturalnej, którą Przedwieczny Bóg wyrył w ludzkich duszach i ustanowił dla każdej społeczności podlegającej Władzy Państwowej; nie zabezpiecza w żadnej mierze egzystencji wspólnoty narodowej, lecz przeciwnie – wystawia tę egzystencję na najwyższe niebezpieczeństwo przez dopuszczenie do możności utraty suwerenności państwowej na rzecz organizacji lub organów ponadnarodowych; jest poronionym płodem fałszywej, socdemoliberalnej ideologii, której wyznawcy ponad wierność rzeczywistym prawom życia społecznego i racji stanu państwa przenoszą służalczą intencję dostosowania się do wymagań aktualnych możnych tego świata i dyktowanych przez nich reguł „politycznej poprawności”.

Jakkolwiek konserwatyści uważają za nieroztropne obarczanie szerokiego ogółu przekraczającym jego zdolności rozumienia zawiłości prawnych obowiązkiem rozstrzygania materii ustrojowej, albowiem w normalnych warunkach Konstytucja winna być aktem nadanym wolą Suwerena, to jednak nadzwyczajne okoliczności, a przede wszystkim znalezienie się w obliczu zamachu na katolicką tożsamość Narodu Polskiego oraz zagrożenia niepodległego bytu Ojczyzny usprawiedliwiają w pełni posłużenie się tym środkiem do zażegnania niebezpieczeństwa, który przewiduje obowiązujące prawo, tj. referendum. Skoro wszyscy zostali powołani do decydowania – niechaj odezwie się instynkt samozachowawczy Narodu i odrzuci wszczepianą w jego organizm ideologiczną truciznę!

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.