Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » List otwarty do F. Mitteranda w związku z projektowaną desakralizacją katedry w Chartres

List otwarty do prezydenta F. Mitteranda w związku z projektowaną desakralizacją katedry w Chartres

Klub Konserwatywny

Łódź, 28 czerwca 1990 r.

W związku z projektowaną przez socjalistyczny rząd francuski desakralizacją katedry w Chartres — Klub Konserwatywny w Łodzi złożył w ambasadzie francuskiej w Warszawie na­stępującej treści list otwarty:

Ekscelencjo!

Kultura polska i cała cywilizacja europejska wiele zawdzięcza w ciągu wieków kulturze francuskiej.

Pan, Panie Prezydencie, bronił, w myśl najszlachetniejszej tradycji Fran­cji, wolności myśli przed zniewoleniem przez ustroje totalitarne. Pozwala to nam, konserwatystom polskim, zwrócić się do Pana z wezwaniem o obronę jednego z najważniejszych ośrodków duchowych chrześcijaństwa w Europie — katedry Matki Boskiej w Chartres.

Zamiar desakralizacji tej właśnie świątyni, w której wyraził się geniusz francuskiej rasy i wiara francuskiego ludu, przemienienie jej w najwspa­nialsze choćby, ale odarte z obecności żywej transcendencji muzeum, wywo­łuje w przyjaciołach Francji głęboki żal i sprzeciw.

Los postawił Pana, Panie Prezyden­cie, przed wyborem.

Może Pan pozwolić, aby sanktuarium, do którego co roku pielgrzymują ka­tolicy z całej Europy stało się mart­wym zabytkiem. Ale może Pan także zapobiec pozbawieniu katedry jej najwznioślejszej, religijnej funkcji spra­wowania Ofiary Eucharystycznej i adoracji Stwórcy, a przez to właśnie ocalić ją także jako żywy ośrodek humanistycznej, wolnościowej kultury.

(—) Dr Jacek Bartyzel
Przewodniczący Klubu Konserwatywnego w Łodzi

W całej Europie prowadzona jest w środowiskach katolickich akcja protestacyjna przeciw desakralizacji katedry w Chartres. (M.M.)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.