Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Komunikat Klubu Konserwatywnego w Łodzi

Komunikat Klubu Konserwatywnego w Łodzi

Klub Konserwatywny w Łodzi

W dniu 3 lipca 2010 roku odbył się doroczny, XXI Walny Zjazd Klubu Konserwatywnego w Łodzi. W części uroczystej i otwartej Zjazdu zebrani wysłuchali interesującej prelekcji wybitnego reżysera – dokumentalisty i dziennikarza, p. Grzegorza Brauna nt. W poszukiwaniu mordu założycielskiego inteligencji polskiej – rekonesans badawczy.

Podczas obrad odnoszono się do kwestii wypadającej w dniu następnym II tury wyborów powszechnych na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Uczestnicy Zjazdu zgodzili się co do tego, że żaden z pretendentów do najwyższego urzędu w państwie – skądinąd reprezentujących obozy określające się jako tak czy inaczej „prawicowe” – nie spełnia tych wymogów ewentualnego udzielenia mu poparcia, które wynikają z podstawowych pryncypiów katolicko-konserwatywnych. Nadto, niesmakiem napawa fakt umizgiwania się w trakcie kampanii wyborczej do lewicy, i to akurat w tej wyjątkowo niebezpiecznej chwili, kiedy na jej czele stoi działacz nie skrywający, iż jego zamiarem jest przeprowadzenie antychrześcijańskiej „rewolucji od góry” à la Rodríguez Zapatero.

W tej sytuacji zdecydowano pozostawić wyborowi rozumu i sumienia poszczególnych członków i sympatyków Klubu decyzję o głosowaniu na któregokolwiek z kandydatów względnie o powstrzymaniu się od głosowania.

Jednocześnie, Zjazd stanowczo dementuje pojawiające się tu i ówdzie, kłamliwe informacje, jakoby Klub Konserwatywny w Łodzi kiedykolwiek wzywał do bojkotowania wyborów, tak prezydenckich, jak parlamentarnych czy samorządowych. Po pierwsze, słowo „bojkot” nie istnieje w języku konserwatywnym. Po drugie, nieopowiadanie się za jakimkolwiek kandydatem – jeśli brak ku temu podstaw ideowych i merytorycznych – nie może być uważane za „bojkot” wyborów jako takich. Po trzecie wreszcie, oczywista u konserwatystów odraza do demokracji, zwłaszcza masowej, jako zepsutej formy rządu oraz metody wyłaniania przywództwa politycznego nie jest i nie może być utożsamiana z negacją państwa i jego instytucji, jako dobra wspólnego.

Łódź, 3 lipca AD 2010

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.