Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów” — Artur Hryniewicz

„Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wrocławskie Muzeum Narodowe, sięgające do swoich bogatych zbiorów sfragistycznych, po raz kolejny zaprasza na wystawę, która powinna przykuć uwagę monarchistów – zwłaszcza tych zainteresowanych dziejami i sztuką krajów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W kameralnej przestrzeni na parterze Gmachu Głównego zwiedzający zobaczą powstały w XIX wieku zbiór artefaktów, liczący 48 pieczęci, w tym unikatowe pieczęcie cesarskie, królewskie, hrabiowskie, rycerskie, kościelne i miejskie pochodzące z czasów od końca XII do początku XVII stulecia. Zespół odzwierciedla średniowieczną i nowożytną strukturę stanową, a obejmuje wyłącznie bardzo cenne, oryginalne zabytki, bez uzupełnień w postaci odlewów gipsowych.

Jest to cała zachowana po II wojnie światowej część kolekcji odsprzedanej w 1913 roku przez Augustę Stenzel Śląskiemu Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Mimo że od tej chwili minęło już ponad sto lat, wciąż wiąże się z nią wiele zagadek, na które odpowiedzi szuka kurator wystawy, pan Artur Hryniewicz. Przede wszystkim: nie znamy okoliczności, w jakich zbiór powstawał, dróg, którymi pozyskiwano jego uzupełnienia, a także przyczyn przesądzających o braku w nim jakichkolwiek zabytków z terenu Śląska. Nie wiemy nawet, czy artefakty były już pierwotnie gromadzone we Wrocławiu, czy też początkowo zbiór znajdował się poza trzecią stolicą Królestwa Prus. Przez pewien czas zagadką było wręcz miejsce zamieszkania Augusty Stenzel, wdowy po Karolu Gustawie Stenzlu i synowej prof. Gustawa Adolfa Harolda Stenzla. Do dziś zaś jest niejasne, czy kolekcjonerami byli obaj wymienieni naukowcy.

Do września w muzealnych gablotach wystawione będą m.in.: pieczęć kapituły katedry pw. św. Marcina w Utrechcie z bardzo rzadkim wizerunkiem św. Marcina jako biskupa wskrzeszającego zmarłych, wielka pieczęć Andernach z romańskim przedstawieniem Matki Bożej Tronującej, patronki miasta, oraz cesarsko-królewska pieczęć majestatyczna Karola IV, następnie użytkowana przez jego syna, króla Niemiec i Czech Wacława IV.

Więcej tutaj jest pytań niż odpowiedzi. W trakcie godzin kuratorskich zaplanowanych na 15 czerwca 2021 roku pan Artur Hryniewicz podzielił się z dziennikarzami – odpowiadając na pytania pani red. Darii Detlaf z Radia Rodzina – fascynującą relacją o iście detektywistycznej pracy, jakiej wymagało przygotowanie tej szczególnej prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów (MNWr, 15 VI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów (MNWr, 15 VI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Pieczęć herbowa palatyna Ottona Henryka Wittelsbacha i pieczęć herbowa xięcia Jerzego Brodatego Wettyna

Intrygująca kolekcja rodziny Stenzlów (MNWr, 15 VI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.