Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii” — prezentacja kuratorska

„Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Sokolniki – wieś położona na południowy zachód od Lwowa. Krzewicielka wiary katolickiej na wschodnich rubieżach Polski, która już w 1918 roku doświadczyła bestialstwa ukraińskich nacjonalitarystów. Ojczyzna Polaków wysiedlonych w latach 1945-1946 m.in. na Dolny Śląsk, w okolice Jawora, a do dziś wiernych swoim korzeniom, w kolejnych pokoleniach podtrzymujących więzi rodzinne i sąsiedzkie. Sokolniczanie ocalili pamięć o swojej ojcowiźnie, przodkach i krewnych, zachowując w nowych domach bogate zbiory zdjęć – wybrane fotografie stały się częścią wystawy we wrocławskim Muzeum Etnograficznym. Prezentację uzupełniły inne domowe archiwa: dokumenty, listy, xiążeczki do nabożeństwa, a także regionalne stroje, obrazy, przedmioty codziennego użytku. Szczególną uwagę zwraca sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.

Wystawa mieści się w jednej sali dawnego pałacu biskupów wrocławskich, lecz jej bogactwo i związane z nią wzruszenia dalece wykraczają poza przestrzeń expozycji, o czym można było się przekonać 31 stycznia 2020 roku podczas prezentacji kuratorskiej autorstwa pani dr Małgorzaty Michalskiej – nawet zapalenie gardła nie przeszkodziło współautorce wystawy w wyrażeniu przywiązania do ziemi przodków i związanej z nią tożsamości. Zachęcamy do odwiedzenia Muzeum i zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

fragment sztandaru z wizerunkiem św. Stanisława Kostki

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii (31 I AD 2020) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.