Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — x. Rafał Trytek

Kazania na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

x. Rafał Trytek ICR

Czytania przeznaczone na XIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego przypominają, że czas zakonu mojżeszowego przeminął, a jedynym potomkiem Abrahama i prawowitym spadkobiercą Starego Testamentu jest nasz Pan Jezus Chrystus – nauczał x. Rafał Trytek ICR, 27 sierpnia 2023 roku zwracając się do wiernych podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Wewnętrzne zróżnicowanie Starego Testamentu dowodzi, że naród wybrany został wywyższony jedynie czasowo.

Nawiązując do relacji o uzdrowieniu trędowatych, duszpasterz Tradycji podkreślił, że większość chorych potraktowała otrzymaną łaskę jako coś, co im się należało. Jedynie Samarytanin wrócił się i oddał cześć Synowi Bożemu. Także dziś ta scena powinna każdego katolika skłonić do rozważania w sumieniu, czy daje wyraz swojej wdzięczności Bogu za otrzymane dary. Współcześnie bowiem wielu ludzi tych łask nawet nie dostrzega.

Nasz Stwórca działa również za pośrednictwem świętych oraz relikwij – zarówno tych związanych z Męką Pańską, jak i świadectw życia wyniesionych na ołtarze. Uzdrowienie można otrzymać także dzięki sakramentaliom oraz czci okazywanej świętym artefaktom. Wśród sakramentaliów szczególną uwagę należy zwrócić na koronację, po której – jak dowodzi m.in. przykład św. Ludwika IX, króla Francji – pomazańcy Boży otrzymywali moc uzdrawiania z niektórych chorób.

Powinniśmy modlić się o siłę do codziennych zmagań dla dobra dusz. Zachęcamy wszystkich katolików do modlitwy w intencji x. Rafała Trytka ICR, który 28 sierpnia obchodził szóstą rocznicę wstąpienia do Instytutu Rzymskokatolickiego. Prośmy Boga, aby owocem tej posługi stały się rzesze wiernych doprowadzonych do świętości.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.