Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ustrój państwa — debata konstytucyjna

Ustrój państwa

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego / Klub Muzyki i Literatury

W cieniu kampanij wyborczych trwają dyskusje o przyszłej konstytucji Rzeczpospolitej, kolejni naukowcy podejmują tematy rozważane w środowisku szlacheckim. Drugie spotkanie we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury poświęcone zostało zagadnieniom ustrojowym ze szczególnym uwzględnieniem pozycji głowy państwa.

Dyskutanci w swoich wystąpieniach nie wykraczali poza paradygmat postoświeceniowy, dlatego wymiana myśli dotyczyła przede wszystkim sposobu wybierania prezydenta i zakresu jego prerogatyw, najbardziej zaś interesująca tematyka – monarchistyczna – pojawiała się jedynie szczątkowo, w dodatku raczej w ujęciu legalistycznym niż legitymistycznym (król jako reprezentant państwa i symbol jedności wszystkich obywateli). Podczas rozmowy z udziałem publiczności w trakcie drugiej części debaty pan Adrian Nikiel, lider polskich legitymistów, zauważył, że jej uczestnicy – podobnie jak podczas debaty w lutym – skupiają się na kwestiach „technicznych”, a nie zastanawiają się nad metapolitycznymi fundamentami przyszłej ustawy zasadniczej, z najważniejszym w polskich warunkach wyborem: Tradycja katolicka czy demoliberalizm?

Dyskutanci ocenili sceptycznie szanse restauracji, najdalej idącym pomysłem okazała się propozycja zorganizowania referendum w sprawie przywrócenia monarchii. Jak jednak zauważył pan Jan Lech Skowera, również zabierający głos w tej części spotkania, przywrócenie królestwa wciąż nie stało się przedmiotem powszechnych, dojrzałych rozważań. Czy zatem Polacy są ideowymi przeciwnikami monarchii, czy raczej są wprowadzani w błąd zapewnieniami, że kwestia restauracji jest z góry przegrana, a podejmowanie jej wiąże się z ośmieszeniem?

22 czerwca 2019 roku w roli panelistów wystąpili panowie: dr hab. Łukasz Jakubiak (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, Uniwersytet Jagielloński); dr Ryszard Balicki (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski); dr Piotr Michalik (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa, Uniwersytet Jagielloński); dr Mariusz Kozerski (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Badań Niemcoznawczych, Uniwersytet Wrocławski)1. Spotkanie moderował pan red. Kazimierz Serwin, a otworzyli je panowie: Ryszard Sławczyński (dyrektor Klubu Muzyki i Literatury) i Piotr Biliński (marszałek SPSW).

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Kazimierz Serwin, Mariusz Kozerski, Ryszard Balicki, Łukasz Jakubiak, Piotr Michalik, przemawia Ryszard Sławczyński — fot. Adrian Nikiel

Kazimierz Serwin, Mariusz Kozerski, Łukasz Jakubiak, Ryszard Balicki, Piotr Michalik, przemawia Piotr Biliński — fot. Adrian Nikiel

Kazimierz Serwin, Mariusz Kozerski, Łukasz Jakubiak, Ryszard Balicki, Piotr Michalik — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel


1 Pan prof. Krzysztof Kociubiński nie mógł wziąć udziału w spotkaniu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.