Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego” — konferencja prasowa

„Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Od 29 września 2015 roku we wrocławskim Muzeum Narodowym można zobaczyć prezentowane w większości po raz pierwszy publicznie xięgi artystyczne, których twórcą jest pan Zbigniew Makowski, mieszkający w Warszawie malarz, rysownik i poeta. Muzeum stało się naturalną lokalizacją jubileuszowej wystawy osiemdziesięciopięcioletniego artysty, gdyż w jego zbiorach znajduje się znacząca kolekcja dzieł zgromadzonych staraniem poprzedniego dyrektora placówki, pana Mariusza Hermansdorfera. Dzięki temu obok xiąg zwiedzający zobaczą również stworzone przez dostojnego jubilata prace na papierze oraz obrazy olejne.

Dzień wcześniej na konferencji prasowej i prezentacji kuratorskiej tych dzieł z panią Magdaleną Szafkowską (kuratorką wystawy) i panem dyrektorem drem hab. Piotrem Oszczanowskim spotkali się reprezentanci wrocławskich mediów. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego

Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego

Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego

Księgi artystyczne Zbigniewa Makowskiego

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.