Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2004 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2004)

Jacek Bartyzel

13 I 2004 – Rafael Gambra Ciudad (ur. 1920), hiszpański filozof i myśliciel polityczny, tradycjonalista i legitymista (karlista), szef Sekretariatu Politycznego JKW księcia Sykstusa Henryka Burbońskiego.

20 I 2004 – Olivier Guichard (ur. 1920), francuski polityk, szef gabinetu Ch. de Gaulle`a, minister V Republiki, „baron” gaullizmu.

28 I 2004 – Krzysztof Dzierżawski (ur. 1948), inżynier budownictwa, ekonomista i polityk, działacz UPR, a następnie Stronnictwa Polityki Realnej, ekspert Centrum im. Adama Smitha, chrześcijański ordoliberał.

1 II 2004 – Álvaro d`Ors (ur. 1915), hiszpański filozof prawa i historyk prawa rzymskiego, tradycjonalista karlistowski.

28 II 2004 – Daniel J. Boorstin (ur. 1914), amerykański historyk i socjolog, dyrektor Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, neokonserwatysta.

3 III 2004 – Gen. Kaúlza (Oliveira) de Arriaga (ur. 1915), portugalski geostrateg i publicysta, komendant Sił Zbrojnych w Mozambiku, salazarysta i teoretyk prawicy społecznej.

19 III 2004 – Zygmunt Kubiak (ur. 1929), filolog klasyczny, eseista i tłumacz, znawca kultury antycznej, konserwatysta kulturowy.

4 IV 2004 – Bp Zbigniew Kraszewski (ur. 1922), kapelan AK w Powstaniu Warszawskim, doktor teologii, Krajowy Duszpasterz Kombatantów, biskup pomocniczy archidiecezji warszawsko-praskiej.

13 IV 2004 – Ks. kanonik Henryk Czepułkowski SDB (ur. 1911), duszpasterz, teolog i publicysta, działacz harcerski i narodowy, badacz „antykościoła”.

5 VI 2004 – Ronald W. Reagan (ur. 1911), amerykański mąż stanu, konserwatywny republikanin, 40. prezydent Stanów Zjednoczonych 1981-89.

10 VI 2004 – Płk Antoine Argoud (ur. 1914), francuski oficer, bojownik Algierii Francuskiej, członek OAS i komitetu wykonawczego Narodowej Rady Ruchu Oporu (CNR), porwany i skazany na dożywocie, amnestionowany w 1968.

28 VI 2004 – Marcel Jullian (ur. 1922), francuski pisarz, historyk, filmowiec i scenarzysta, założyciel Antenne 2, rojalista, współzałożyciel stowarzyszenia Jedność Kapetyńska.

18 VII 2004 – André Castelot [właśc. André Storm] (ur. 1911), francuski (pochodzenia belgijskiego) historyk, dziennikarz i scenarzysta, autor wielu biografii i widowisk „światło – dźwięk” poświęconych monarchom, członek stowarzyszenia Jedność Kapetyńska.

19 VIII 2004 – Pascal Arrighi (ur. 1921), francuski (Korsykanin) prawnik i polityk katolicki, gaullista, następnie zwolennik Algierii Francuskiej, 1984-89 członek Frontu Narodowego, pierwszy rektor Uniwersytetu Korsykańskiego.

25 IX 2004 – Michael Davies (ur. 1936), brytyjski publicysta religijny i historyk Kościoła, konwertyta z anglikanizmu, tradycjonalista katolicki, przewodniczący Una Voce Internationalis.

16 X 2004 – Tomasz Strzembosz (ur. 1930), historyk i publicysta, profesor KUL, działacz niepodległościowy, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, harcmistrz Rzeczypospolitej.

31 XII 2004 – John Attarian (ur. 1956), amerykański ekonomista i publicysta, katolik, konserwatysta organiczny, krytyk rewolucji amerykańskiej i modernizmu kulturowego.

Opracował: Jacek Bartyzel
Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2007

Uwaga!
Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.