Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2006 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2006)

Jacek Bartyzel

6 I 2006 – Álvaro Pacheco Seré (ur. 1935), urugwajski filozof prawa – konstytucjonalista i historyk, minister stanu b. prezydenta J.M. Bordaberry, tradycjonalista (karlista).

7 I 2006 – Maurizio Baldini (ur. 1952), włoski historyk i działacz monarchistyczny, związany z Domem Sabaudzkim, przywódca Ruchu Narodowo-Monarchistycznego, a następnie Narodowo-Demokratycznej Partii Królewskiej.

14 I 2006 –  Agustín Basave y Fernández del Valle (ur. 1923), meksykański filozof i pisarz, twórca systemu „integralizmu metafizyczno-antropozoficznego”, pojętego jako „propedeutyka zbawienia”.

3 II 2006 – Reinhart Koselleck (ur. 1923), niemiecki historyk i epistemolog historii, twórca koncepcji „semantyki historycznej” badającej historię pojęć politycznych.

16 II 2006 – Edmund A. Opitz (ur. 1914), pastor – kongregacjonista, członek Fundacji na rzecz Edukacji Ekonomicznej, wydawca The Freeman, teoretyk „libertariańskiej teologii wolności”.

17 II 2006 – Jacques Baumel (ur. 1918), francuski polityk i publicysta, gaullista „historyczny”, bohater Ruchu Oporu, wieloletni parlamentarzysta i minister V Republiki.

1 III 2006 – Harry Browne (ur. 1933), amerykański pisarz, polityk i analityk rynku; libertarianin i kandydat Partii Libertariańskiej w wyborach prezydenckich w 1996 i 2000 roku.

27 III 2006 – Lesław M. Bartelski (ur. 1920), pisarz, przewodniczący honorowy Związku Literatów Polskich, ostatni przedstawiciel pokolenia „Sztuki i Narodu”.

29 III 2006 – Jean Mabire (ur. 1927), francuski pisarz, dziennikarz i polityk, regionalista normandzki i nacjonalista europejski, współzałożyciel Ruchu Normandzkiego.

5 IV 2006 – Gen. Alain de Boissieu (ur. 1914), francuski dowódca, bohater Wolnej Francji, kanclerz Orderu Wyzwolenia, zięć gen. Ch. de Gaulle’a.

14 IV 2006 – Miguel Reale (ur. 1910), brazylijski filozof prawa i polityki, poeta, w latach 30. XX w. ideolog nacjonalistycznej Akcji Integralistycznej, w 1967 autor konstytucji dla prawicowej dyktatury wojskowej.

17 IV 2006 – Marie-France Stirbois (ur. 1944), francuska polityk, działaczka Frontu Narodowego, przez dwie kadencje deputowana do Parlamentu Europejskiego.

30 IV 2006 – Jean-François Revel [właśc. Jean-François Ricard] (ur. 1924), francuski filozof i publicysta, liberał i antykomunista, członek Akademii Francuskiej.

13 V 2006 – Peter Viereck (ur. 1916), amerykański poeta, historyk idei i myśliciel polityczny, umiarkowany konserwatysta „organiczny”, znawca i krytyk metapolityki nazizmu, laureat Nagrody Pulitzera.

19 V 2006 – Ramón Forcadell Prats (ur. 1916), hiszpański historyk idei i polityk, działacz karlistowskiej Wspólnoty Tradycjonalistycznej, znawca twórczości Juana Donoso Cortésa.

26 V 2006 – Carlos Etayo Elizondo (ur. 1921), hiszpański kapitan Marynarki Wojennej, archeolog – autor rekonstrukcji karaweli Kolumba, pisarz, tradycjonalista (karlista).

28 V 2006 – Fermín Chávez (ur. 1924), argentyński historyk, dziennikarz i poeta, nacjonalista katolicki, peronista, po obaleniu Peróna organizator „Ruchu Oporu” przeciwko dyktaturze gen. Aramburu.

11 VI 2006 – Georges-Paul Wagner (ur. 1921), francuski adwokat, dziennikarz i polityk, rojalista narodowy, związany z Frontem Narodowym, obrońca w procesach J.M. Le Pena.

19 VII 2006 – Ks. Rama P. Coomaraswamy (ur. 1929), amerykański (pochodzenia hinduskiego) psychiatra, chirurg i teolog, tradycjonalista katolicki, sedewakantysta.

9 VIII 2006 – Alberto Wagner de Reyna (ur. 1915), peruwiański filozof, historyk, powieściopisarz i dyplomata, egzystencjalista katolicki i tradycjonalista (karlista).

16 VIII 2006 – Gen. Alfredo Stroessner Matiauda (ur. 1912), paragwajski wojskowy i mąż stanu, od 1954 (w wyniku przewrotu) siedmiokrotny prezydent Paragwaju, obalony 1989, zmarł na emigracji w Brazylii.

20 VIII 2006 – Gérard Saclier de la Bâtie (ur. 1925), francuski filozof i działacz rojalistyczny, tradycjonalista katolicki, założyciel Unii Kół Legitymistycznych Francji, redaktor „La Gazette Royale”, współautor Manifestu Legitymistycznego.

26 VIII 2006 – Rainer Barzel (ur. 1924), niemiecki polityk i publicysta, 1971-73 przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), w 1972 kandydat na kanclerza, 1983-84 przewodniczący Bundestagu.

31 X 2006 – Pieter Willem Botha (ur. 1916), afrykanerski polityk, przywódca Partii Narodowej, 1978-84 premier, 1984-89 prezydent Republiki Południowej Afryki.

11 IX 2006 – Joachim Fest (ur. 1926), niemiecki historyk i publicysta, badacz nazizmu, konserwatysta liberalny, wydawca „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

17 X 2006 – Ks. Janusz Nagórny (ur. 1950), duszpasterz, teolog i moralista katolicki, kierownik Katedry Teologii Moralnej KUL, felietonista Radia Maryja.

26 X 2006 – Zdzisław Szpakowski (ur. 1926), działacz niepodległościowy, oficer NSZ, AK i NZW, wykładowca KUL, redaktor działu historycznego „Więzi”, współzałożyciel Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej.

16 XI 2006 – Milton Friedman (ur. 1912), amerykański ekonomista i publicysta, neoliberał i monetarysta, przedstawiciel Szkoły Chicagowskiej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

7 XII 2006 – Jeane J. Kirkpatrick (ur. 1926), amerykańska politolożka i dyplomata, neokonserwatystka, ambasador USA przy ONZ za prezydentury R. Reagana.

14 XII 2006 – Gen. Augusto Pinochet Ugarte (ur. 1915), chilijski dowódca i mąż stanu, pogromca komunizmu, prezydent Republiki Chile 1973-1990.

Opracował: Jacek Bartyzel
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2007

Uwaga!
Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.