Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2008 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2008)

Jacek Bartyzel

16 I 2008 – Książę Jerzy (Giorgi) Bagration-Muchrański (Muchrani) (ur. 1944), potomek panującej 1008-1801, starożytnej dynastii Bagratytów, pretendent do tronu Królestwa Gruzji.

15 II 2008 – Gen. Antoni Heda, ps. Szary (ur. 1916), legendarny dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK oraz formacji niepodległościowych ROAK, DSZ i NIE, wsławiony zwłaszcza akcją rozbicia więzienia UB w Kielcach.

27 II 2008 – William F. Buckley Jr. (ur. 1925), amerykański pisarz i publicysta konserwatywny, katolik pochodzenia irlandzkiego, założyciel i wieloletni redaktor tygodnika „National Review”, miłośnik żeglarstwa.

28 II 2008 – Dom Gérard Calvet OSB (ur. 1927), francuski duchowny, założyciel w 1969 i wieloletni opat wspólnoty benedyktyńskiej w Le Barroux, wielki obrońca łacińskiej tradycji liturgicznej oraz tradycyjnej reguły i dyscypliny.

20 III 2008 – Książę Ferdynand Maria (Ferdinando Maria) Burbon Sycylijski (ur. 1926) – pretendent do korony Królestwa Obojga Sycylii z linii Castro, syn księcia Ranieri i Karoliny hr. Zamoyskiej, urodzony w Podzamczu na Mazowszu.

21 III 2008 – Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (ur. 1963), prawnik, pisarz i polityk, od 1981 działacz Konfederacji Polski Niepodległej, poseł na Sejm RP I kadencji, senator RP IV, VI i VII kadencji, z ramienia AWS, a następnie PiS.

9 IV 2008 – Andrzej Ostoja-Owsiany (ur. 1931), prawnik, pisarz, działacz niepodległościowy, polityk, żołnierz AK i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, działacz ZMD, ROPCiO i RWD, współzałożyciel KPN, poseł i senator RP.

25 IV 2008 – Jean-Claude Varanne (ur. 1930), francuski dziennikarz i polityk prawicy narodowej, redaktor naczelny organu Frontu Narodowego „National-Hebdo”.

3 V 2008 – Leopoldo Calvo Sotelo (ur. 1926), hiszpański polityk, syn zamordowanego w 1936 r. przywódcy prawicy, działacz postfrankistowskiej Unii Centrum Demokratycznego i premier w latach 1981-82.

8 V 2008 – O. Mieczysław Albert Krąpiec OP (ur. 1921), dominikanin, filozof, tomista, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, rektor KUL w latach 1970-83, inicjator Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

9 V 2008 – Antonio Santacruz Carral (ur. 1907), meksykański działacz katolicko-narodowy, inżynier, współzałożyciel i szef najwyższy (jefe supremo) konspiracyjnej organizacji oporu cywilnego katolików Baza (La Base).

4 VII 2008 – Jesse Helms, Jr. (ur. 1921), amerykański polityk, działacz Partii Republikańskiej, 1973-2003 senator z Północnej Karoliny, konserwatysta z tradycji Południa, wróg dewiacji, antykomunista wspierający nikaraguańskich contras.

25 VII 2008 – Antoine Murat (ur. 1908), francuski prawnik, działacz społeczny i historyk, animator Instytutu Studiów Korporacyjnych i Społecznych, teoretyk korporacjonizmu, rojalista narodowy związany z Action Française.

3 VIII 2008 – Aleksander Sołżenicyn (ur. 1918), rosyjski pisarz i myśliciel, prawosławny konserwatysta i panslawista, demaskator komunistycznego systemu zbrodni – „Archipelagu GUŁag”, krytyk „zmierzchu odwagi” i demoliberalizmu.

29 VIII 2008 – David Lumsden, Bar. of Cushnie (ur. 1933), szkocki legitymista (jakobita), członek Rady Royal Stuart Society, współzałożyciel Szkockiej Ligi Monarchistycznej, przewodniczący Stowarzyszenia 1745, Rycerz Maltański.

6 IX 2008 – Abp Antonio kard. Innocenti (ur. 1915), włoski duchowny, watykański dyplomata i kurialista, b. prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, b. przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”.

15 IX 2008 – Günter Rohrmoser (ur. 1927), niemiecki filozof społeczny i polityczny, luterański konserwatysta.

3 X 2008 – Jean Foyer (ur. 1921), francuski prawnik i polityk, gaullista, współautor konstytucji V Republiki, minister sprawiedliwości w gabinetach M. Debré i G. Pompidou, suwerenista, sympatyk rojalizmu.

5 X 2008 – Nicolas Kayanakis (ur. 1931), francuski oficer lotnictwa i działacz rojalistyczny, monarchista narodowy, bojownik OAS, 1998-2001 sekretarz generalny a następnie wiceprzewodniczący Action Française (CRAF).

11 X 2008 – Jörg Haider (ur. 1950), austriacki polityk, założyciel i przywódca (narodowo-liberalnej) Wolnościowej Partii Austrii, następnie Sojuszu na rzecz Przyszłości Austrii, gubernator Karyntii.

21 X 2008 – Norman P. Barry (ur. 1944), brytyjski filozof polityki i ekonomista, profesor uniwersytetu w Birmingham, przedstawiciel liberalizmu klasycznego i libertarianin.

17 XI 2008 – Wiktor Poliszczuk (ur. 1925), ukraińsko-polski, prawosławny prawnik, historyk, politolog i publicysta, demaskator zbrodniczej ideologii i praktyki etnicznego nacjonalizmu ukraińskiego OUN-UPA.

2 XII 2008 – José Carlos María Abascal Carranza (ur. 1949), meksykański prawnik, publicysta i polityk, działacz tajnej organizacji katolickiej El Yunque i Partii Akcji Narodowej, sekretarz rządu za prezydentury Vicente Foxa (2005-06).

24 XII 2008 – Samuel P. Huntington (ur. 1927), amerykański politolog i badacz cywilizacji, redaktor Foreign Policy, neokonserwatysta, autor tezy o zdominowaniu polityki przyszłości przez zderzenie cywilizacji zróżnicowanych na tle religijnym.

Opracował: Jacek Bartyzel
Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2010

Uwaga!
Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.