Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2009 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2009)

Jacek Bartyzel


† 8 I 2009

Richard J. Neuhaus

(ur. 1936), amerykański duchowny, teolog i publicysta, luterański pastor nawrócony na katolicyzm i wyświęcony na księdza, neokonserwatysta, założyciel i redaktor First Things.


† 25 I 2009

Caspar bar. von Schrenck-Notzing

(ur. 1927), niemiecki publicysta, potomek rodu bawarskich patrycjuszy, założyciel w 1970 i redaktor flagowego dwumiesięcznika konserwatywnej, „antyoświeceniowej” prawicy Criticón.


† 7 II 2009

Francisco Canals Vidal

(ur. 1922), hiszpański (kataloński) filozof i myśliciel polityczny, reprezentant „szkoły tomistycznej z Barcelony”, członek Papieskiej Akademii Rzymskiej św. Tomasza z Akwinu, tradycjonalista (karlista).


† 23 II 2009

Franciszek Biberstein-Starowieyski

(ur. 1930) – artysta-malarz, grafik i scenograf, współtwórca „polskiej szkoły plakatu”, spadkobierca i miłośnik polskiej tradycji ziemiańskiej i sztuki baroku.


† 23 III 2009

Paweł Piotr Wieczorkiewicz

(ur. 1948) – historyk i sowietolog, znawca dziejów wojskowości, II wojny światowej oraz ZSSR, antykomunista i autor wielu hipotez naukowych idących pod prąd „politycznej poprawności”.


† 14 IV 2009

Maurice Druon

[właśc. Maurice Kessel] (ur. 1918), francuski pisarz i polityk, gaullista i sympatyk rojalizmu,  członek i sekretarz Akademii Francuskiej, autor m.in. cyklu Królowie przeklęci.


† 11 V 2009

César Nava Miranda

(ur. 1935), meksykański filozof i poeta, współzałożyciel walczącej o Społeczne Królestwo Chrystusa organizacji katolickiej El Yunque [„Kowadło”] oraz Uniwersyteckiego Frontu Antykomunistycznego.


† 11 V 2009

Manfried Rieder

(ur. 1936), niemiecki filozof, psycholog i socjolog, fenomenolog, jeden z głównych teoretyków metapolityki o profilu hermeneutycznym.


† 1 VI 2009

Książę Piotr Ludwik

(Dom Pedro Luíz) de Orléans Braganza (ur. 1983), czwarty w kolejności sukcesor Tronu Cesarskiego Brazylii, honorowy przewodniczący Brazylijskiej Młodzieży Monarchistycznej, zginął w katastrofie lotniczej.


† 29 VI 2009

Jean-Paul Roux

(ur. 1925), francuski historyk, znawca świata tureckiego i mongolskiego oraz sztuki islamskiej, autor m.in. książki Król. Mity i symbole.


† 18 VIII 2009

Robert Novak

(ur. 1931) – amerykański dziennikarz i publicysta paleokonserwatywny, zbliżony do libertarianizmu, konwertyta z judaizmu na katolicyzm, demaskator politycznych skandali, nazywany „Księciem Ciemności”.


† 19 VIII 2009

Sławomir Jastrzębiec-Kozłowski

(ur. 1927) – biolog (specjalizacja: arachno-entomologia) oraz filozof – mesjanista, znawca filozofii absolutnej J. M. Hoene Wrońskiego.


† 23 IX 2009

Ertugrul Osman V

(ur. 1912) – od 1994 turecki sułtan de iure, 43. głowa Domu Osmańskiego, panującego w Imperium Ottomańskim od 1281 do 1923 roku.


† 22 X 2009

Pierre Chaunu

(ur. 1923), francuski historyk, znawca historii Kościoła, reformacji, Hiszpanii, odkryć geograficznych i cywilizacji, protestant, krytyk rewolucji i członek legitymistycznego Instytutu Domu Burbońskiego.


† 24 XI 2009

Francesco Gentile

(ur. 1936) – włoski filozof prawa, syn filozofa Marino Gentilego, jusnaturalista ze szkoły padewskiej, polemizujący z „geometrią legalistyczną” pozytywizmu i formalizmu, związany z Sojuszem Narodowym.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2009 r.

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.