Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2010 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2010)

Jacek Bartyzel

6 I 2010 – Juan Indave Nuin (ur. 1931), hiszpański dziennikarz i poeta, tradycjonalista – karlista, redaktor i dyrektor dziennika El Pensamiento Navarro.

8 I 2010 – Carlos Athié Carrasco (ur. 1911), meksykański działacz narodowo-katolicki, synarchista, 1944-1947 Jefe Nacional odłamu „dysydenckiego” (disidente) Narodowego Związku Synarchistycznego.

14 I 2010 – Antonio Fontán Pérez (ur. 1923), hiszpański filolog klasyczny, dziennikarz i polityk, członek Opus Dei i Rady Prywatnej hr. Barcelony, przewodniczący Senatu 1977-79, monarchista demoliberalny.

31 I 2010 – Antonio Segura Ferns (ur. 1922), hiszpański, ekonomista i filozof, karlista, przewodniczący sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu w Sewilli, szef Wspólnoty Tradycjonalistycznej Andaluzji Zachodniej.

3 II 2010 – Arcyksiężna Regina von Habsburg-Lothringen (ur. 1925), de domo księżniczka von Sachsen-Meiningen, córka księcia Jerzego III, żona arcyks. Ottona I, de iure cesarzowa Austrii, królowa Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji etc.

15 II 2010 – Ks. Georges de Nantes (ur. 1924), francuski duchowny i teolog katolicki, rojalista narodowy, założyciel (1967) Ligi Kontrreformacji Katolickiej, oskarżyciel Pawła VI o herezję, ekskomunikowany przez hierarchię posoborową.

17 III 2010 – George A. Panichas (ur. 1930), amerykański (pochodzenia greckiego) anglista i rusycysta, krytyk literacki i eseista, prawosławny, konserwatysta organiczny, następca R. A. Kirka jako redaktor The Modern Age.

2 IV 2010 – Książę Edward Lobkowicz (ur. 1926), kawaler Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty, ambasador Zakonu w Libanie.

3 IV 2010 – Eugène (Ney) Terre’Blanche (ur. 1941), południowoafrykański farmer i polityk, założyciel w 1970 i przywódca Afrykanerskiego Ruchu Oporu, dążącego do utworzenia niepodległego Państwa Burskiego białych; zamordowany.

10 IV 2010 – Ryszard Kaczorowski (ur. 1919), harcerz, żołnierz 2. Korpusu WP i polityk, przewodniczący ZHP na uchodźstwie i ostatni prezydent RP na uchodźstwie 1989-1990, zginął tragicznie.

10 IV 2010 – Janusz Kurtyka (ur. 1960), historyk, współzałożyciel NZS na UJ, od 2005 prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zginął tragicznie.

10 IV 2010 – Arkadiusz („Aram”) Rybicki (ur. 1953), historyk i polityk, współzałożyciel „Bratniaka” i Ruchu Młodej Polski, wiceprzewodniczący Partii Konserwatywnej, poseł na Sejm V i VII kadencji, zginął tragicznie.

15 VI 2010 – Silvano Panunzio (ur. 1918), włoski myśliciel religijny i poeta, twórca koncepcji metapolityki jako wiedzy syntetycznej, łączącej metafizykę, politykę i eschatologię, zdolnej do pokonania lucyferycznej pokusy nowoczesności.

19 VI 2010 – Lord Quinton [Anthony Meredith Quinton] (ur. 1925), brytyjski filozof polityki, etyk i historyk idei, prezes Towarzystwa Arystotelejskiego, sceptyczny i pragmatyczny konserwatysta.

4 VII 2010 – Antonio Leaño Álvarez del Castillo (ur. 1916), meksykański działacz tradycjonalistyczno-katolicki, wiceszef konspiracyjnej organizacji Tecos („Puchacze”), współzałożyciel Uniwersytetu Autonomicznego Guadalajary.

20 VII 2010 – Thomas Molnar [właśc. Molnár Tamás] (ur. 1921), węgierski filozof religii, kultury i polityki oraz historyk idei, habsburski legitymista, katolicki tradycjonalista, teoretyk kontrrewolucji, patron „paleokonserwatyzmu”.

16 IX 2010 – Książę Fryderyk Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen (ur. 1924), Szef Domu Książęcego Hohenzollern-Sigmaringen (linia szwabska i katolicka Hohenzollernów).

25 IX 2010 – John Leslie William Yeowell (ur. 1918), anglo-irlandzki jakobita, weteran Zielonych Koszul i Brygady Irlandzkiej w Hiszpanii, wiceprzewodniczący Królewskiego Towarzystwa Stuartowskiego, odnowiciel nordyckiego Rytu Odyna.

30 IX 2010 – Michael Joseph Sobran Jr. (ur. 1946), amerykański publicysta i krytyk (szekspirysta), tradycjonalistyczny katolik (kolumnista The Wanderer), paleokonserwatysta i libertarianin („teo-anarchista”). 

1 X 2010 – Nicola Zitara (ur. 1927), włoski (kalabryjski) pisarz i publicysta, do 1967 radykalny socjalista, w konsekwencji studiów nad historią Risorgimenta stał się rewizjonistą historycznym oraz legitymistą Królestwa Obojga Sycylii.

21 XI 2010 – David Fraser Nolan (ur. 1943), amerykański działacz polityczny i popularyzator ekonomii, współzałożyciel (1971) Partii Libertariańskiej, autor słynnego „diagramu Nolana”.

21 XI 2010 – Jean Parvulescu (ur. 1929), rumuńsko-francuski pisarz, filozof i mistyk, reprezentant „geopolityki sakralnej” w nurcie tzw. tradycjonalizmu integralnego.

Opracował: Jacek Bartyzel
Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2010 

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.