Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2014 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2014)

Jacek Bartyzel

8 I 2014 – Stephen J. Tonsor III (ur. 1923), amerykański historyk i publicysta, professor Uniwersytetu Michigan, fellow Hoover Institution, współwydawca „The Modern Age” i współpracownik „The Chronicles”, katolik i paleokonserwatysta.

28 I 2014 – Blas Piñar López (ur. 1918), hiszpański prawnik, polityk i pisarz narodowo-katolicki; niezłomny frankista i sojusznik karlistów, przywódca Nowej Siły (1966-82), Frontu Narodowego (1985-89) i Alternatywy Hiszpańskiej (2003-).

3 IV 2014 – Książę Michał Pruski (Prinz Michael von Preußen) z Domu Hohenzollernów (ur. 1940), drugi syn króla Prus de iure Ludwika Ferdynanda, autor licznych książek dotyczących historii Prus, Rzeszy i innych monarchii niemieckich.

17 IV 2014 – Albin Tybulewicz (ur. 1929), emigracyjny działacz narodowy, członek Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego, i prezydium Polskiego Ośrodka Katolickiego, kurier ds. łączności z krajem (m.in. z RMP), w 1989 współzałożyciel ZChN.

8 VIII 2014 – ks. Jean-Marie Charles-Roux IC (ur. 1914), członek Zakonu Rosminiańskiego, historyk, tradycjonalista, rojalista – legitymista, patron Królewskiego Towarzystwa Stuartowskiego, kapelan ekipy Mela Gibsona podczas kręcenia Pasji.

15 VIII 2014 – Jacques Marlaud (ur. 1944), francuski eseista i publicysta, w młodości nacjonalista, później – jak działacz i teoretyk neopogańskiej Nowej Prawicy – „identytarysta”, 1987-91 przewodniczący GRECE, założyciel Centrum Refleksji i Studiów Metapolitycznych.

15 X 2014 – Giovanni Reale (ur. 1931), włoski historyk filozofii, profesor Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (Sacro Cuore) w Mediolanie, założyciel Centrum Badań Metafizycznych, najwyższej rangi znawca i zarazem obrońca tradycji klasycznej.

22 X 2014 – Jorge Siles Salinas (ur. 1926), boliwijski prawnik, historyk, pisarz i dyplomata, syn prezydenta (1926-1930) Hernanda Silesa Reyesa, w młodości związany z Socjalistyczną Falangą Boliwijską (FSB), później tradycjonalista katolicki, bliski karlizmowi.

5 XII 2014 – Królowa Fabiola [de domo Fabiola de Mora y Aragón] (ur. 1928), żona króla Belgów Baldwina I z dynastii Koburgów, od 15 XII 1960 do 31 VII 1993 królowa Belgów.

8 XII 2014 – Kazimierz Janusz (ur. 1925), inżynier i publicysta katolicki; 1950-56 więzień stalinowski za udział w organizacji niepodległościowej; współzałożyciel (1977) ROPCiO i redaktor „Opinii”; w 1981 internowany; kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą OOP.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2014

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w tym kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.