Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2017 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2017)

Jacek Bartyzel

26 I 2017 – Arnaud bar. de Lassus Saint-Geniès (ur. 1921), francuski animator ruchów katolickich, tradycjonalista, założyciel Akcji Rodzinnej i Szkolnej, znawca i krytyk masonerii, protestantyzmu, demokracji i liberalizmu.

31 I 2017 – Domingo Fal-Conde y Macías (ur. 1928), hiszpański prawnik i konferencjonista, trzeci syn Manuela Fal Conde (1894-1975), współzałożyciel (1986) i pierwszy przewodniczący Comunión Tradicionalista Carlista, później przewodniczący honorowy.

19 II 2017 – Igor Szafarewicz (ur. 1923), rosyjski światowej sławy matematyk oraz myśliciel polityczny; od lat 60. reprezentant narodowo-konserwatywnego nurtu opozycji, obrońca Cerkwi, krytyk komunizmu oraz kapitalizmu jako „dwóch dróg ku tej samej przepaści”.

4 IV 2017 – Joseph John Vennari (ur. 1958), amerykański dziennikarz i aktywista tradycjonalistyczno-katolicki, bliski FSSPX, wydawca miesięcznika „Catholic Family News”, stały współpracownik dwutygodnika „The Remnant”.

13 IV 2017 – ks. prałat Ignacio Barreiro Carámbula (ur. 1947), urugwajski duchowny i doktor Świętej Teologii, kapłan Tradycji, wieloletni dyrektor Human Life International, legitymista karlistowski i przyjaciel króla Hiszpanij Sykstusa Henryka Burbon-Parma.

10 VI 2017 – José Arturo Márquez de Prado y Pareja, zw. Pepe Arturo (ur. 1924), hiszpański karlista, ostatni szef Requetés, mianowany przez Ksawerego I, u boku Sykstusa Henryka stoczył ostatni bój Tradycji ze zdrajcami karlizmu i ich kompanami pod Montejurrą (10 V 1976).

23 VII 2017 – Thomas J. Fleming (ur. 1927), amerykański historyk, publicysta i powieściopisarz, katolicki paleokonserwatysta, wieloletni redaktor naczelny magazynu „The Chronicles” wydawanego przez Rockford Institute.

8 VIII 2017 – Gonzague Saint Bris (ur. 1948), francuski prozaik, eseista i dziennikarz, felietonista „Le Figaro” i „Paris Match”, biograf monarchów i rojalista, laureat nagrody im. Hugona Kapeta.

22 IX 2017 – ks. Brunero Gherardini (ur. 1925), prezbiter i teolog, kanonik Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, em. profesor i dziekan Lateranum, redaktor „Divinitas”, jeden z ostatnich wielkich przedstawicieli „Szkoły Rzymskiej”, obrońca Tradycji katolickiej.

15 X 2017 – Ramón María Rodón Guinjoán (ur. 1940), prawnik i historyk, karlista wierny prawowitym królom: Ksaweremu I i Sykstusowi Henrykowi, autor syntezy dziejów karlizmu w epoce frankizmu.

5 XII 2017 – Jean Lefèvre d’Ormesson (ur. 1925), francuski pisarz i dziennikarz; potomek średniowiecznej „szlachty togi”, były dyrektor dziennika „Le Figaro”, członek Akademii Francuskiej, konserwatysta i gaullista.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2019

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora, ani jego niezachwianej pewności czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica, lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.