Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2018 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2018)

Jacek Bartyzel

23 VII 2018 – Claude Polin (ur. 1937), francuski filozof polityki i eseista; syn filozofa Raymonda Polina, profesor Sorbony-IV; krytyk totalitaryzmu i liberalizmu, rojalista-legitymista, współredaktor „La Légitimité”; członek Rady Naukowej Frontu Narodowego.

28 X 2018 – Giovanni D’Aloe (ur. 1935), włoski prawnik i germanista, znawca symboliki tradycjonalistycznej i średniowiecznej literatury mistycznej, współzałożyciel (1976) przeglądu „Metapolitica”, kawaler Transcendentego Sojuszu Michała Archanioła.

10 XII 2018 – Robert Spaemann (ur. 1927), niemiecki filozof; profesor Uniwersytetu Monachijskiego; reprezentant klasycznej etyki cnót i obrońca łacińskiej tradycji liturgicznej; przyjaciel Józefa Ratzingera/Benedykta XVI.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora ani jego niezachwianej pewności, czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.