Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2019 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2019)

Jacek Bartyzel

7 III 2019 – Guillaume Faye (ur. 1949), francuski pisarz i myśliciel polityczny, ongiś teoretyk Nowej Prawicy i członek GRECE, krytyk multikulturalizmu i islamizmu, teoretyk „archeofuturyzmu”, łączącego tradycję europejską z akceptacją innowacji technologicznych. 

23 VI 2019 – Jean-Pierre Brancourt (ur. 1940), francuski historyk prawa, instytucji i idei politycznych; profesor uniwersytetu w Tours, Instytutu Św. Piusa X i Instytutu Katolickiego Wandei; legitymista, redaktor „La Légitimité”, współpracownik „Réaction” i „Présent”.

12 IX 2019 – Alberto Ruiz de Galarreta Mocoroa, znany też jako Manuel de Santa Cruz (ur. 1922), hiszpański lekarz i historyk, tradycjonalista i legitymista, ostatni „karlista historyczny”, autor wielotomowej historii dokumentalnej karlizmu po 1939 roku.

15 XII 2019 – Jean de Viguerie (ur. 1935), francuski historyk specjalizujący się w historii Kościoła, wychowania oraz wieku XVIII, emerytowany profesor uniwersytetu w Lille, tradycjonalista i legitymista, członek Rady Naukowej Frontu Narodowego.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora ani jego niezachwianej pewności, czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.