Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2020 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2020)

Jacek Bartyzel

9 I 2020 – Jacques de Bauffremont, 8. diuk (duc) de Bauffremont, 10. książę (prince) [Św. Cesarstwa] de Marnay (ur. 1922), francuski legitymista, założyciel (1976) i prezes Instytutu Domu Burbońskiego, sługa trzech królów: Jakuba II/Henryka VI, Alfonsa II i Ludwika XX.

12 I 2020 – Sir Roger Scruton (ur. 1944), brytyjski filozof, eseista i myśliciel polityczny; teoretyk konserwatyzmu, założyciel Conservative Philosophy Group i „The Salisbury Review”; przyjaciel Polski i kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP.

13 VI 2020 – Jean Raspail (ur. 1925), francuski powieściopisarz i podróżnik, tradycjonalistyczny katolik, rojalista i dandys, konsul generalny (z autoproklamacji) Królestwa Araukanii i Patagonii, laureat wielu nagród, w tym Akademii Francuskiej.  

28/29 VII 2020 – Michel Josseaume (ur. 1922), francuski politolog i dziennikarz, jeden z odnowicieli francuskiego legitymizmu po II wojnie światowej, założyciel (1956) „Le Drapeau blanche”, bliski współpracownik króla z prawa Jakuba II/Henryka VI. 

24 XI 2020 – Hervé bar. Pinoteau (ur. 1927), francuski heraldyk, weksykolog, falerysta, leksykograf i publicysta, wieloletni wiceprezes Międzynarodowej Akademii Heraldycznej, legitymista służący trzem królom z prawa Francji: Jakubowi II/Henrykowi VI, Alfonsowi II i Ludwikowi XX.

29 XI 2020 – Daniel Hamiche (ur. 1947), francuski dziennikarz, eseista, bloger, tłumacz i historyk teatru, nawrócony z maoizmu katolik i legitymista, współzałożyciel i redaktor „Bourbons Magazine” i „Le Légitimiste”, redaktor naczelny sieci „Riposte Catholique”.

18 XII 2020 – Michał Marusik (ur. 1951), polityk, liberalny konserwatysta i monarchista, prezes Kongresu Nowej Prawicy 2015–2017, europoseł VIII kadencji.

23 XII 2020 – Marie-Gabrielle Pujo (ur. 1931), francuska monarchistka, córka Maurice’a Pujo i siostra Pierre’a Pujo, członkini Komitetu Kierowniczego Centrum Rojalistycznego Akcji Francuskiej.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2020

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora ani jego niezachwianej pewności, czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.