Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Hasła encyklopedyczne i słownikowe » Nekrologia » Nekrologium w 2021 r.

Nekrologium prawicy w XXI wieku (A.D. 2021)

Jacek Bartyzel

9 II 2021 – Jacek Matusiewicz (ur. 1968), anglista, publicysta i polityk, założyciel Klubu Konserwatystów i Monarchistów im. St. hr. Tarnowskiego i redaktor „Graala”, współpracownik „Stańczyka”, b. wiceprezydent Siemianowic Śląskich.

6 V 2021 – ks. Paul Aulagnier IBP (ur. 1943), kapłan Tradycji, bliski współpracownik abp. M. Lefebvre’a, w latach 1976-1994 przełożony dystryktu francuskiego Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, w 2003 usunięty z FSSPX, od 2006 członek Instytutu Dobrego Pasterza.

Opracował: Jacek Bartyzel

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2021

Uwaga!

Niniejsze nekrologium ma charakter i cel dokumentacyjny, a nie apologetyczny. Nie wyraża również osobistych sympatii jego autora ani jego niezachwianej pewności, czy każda z wymienionych postaci faktycznie wypełnia intersubiektywne kryteria prawicowości w sensie politycznym, społecznym, filozoficznym czy religijnym, w szczególności kryteria prawicy par excellence, tj. integralnego konserwatyzmu. Odnotowuje jedynie zgon osobistości, które bez wątpienia odegrały w swoim życiu znaczącą – w wymiarze intelektualnym lub czynnym – rolę, a które były wiązane z którymkolwiek z obiegowych znaczeń słowa prawica lub dla prawicy były istotnym punktem odniesienia, zwłaszcza jako duchowy bądź moralny autorytet.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.