Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Nasi kandydaci w wyborach do Senatu i Sejmu

Nasi kandydaci w wyborach do Senatu i Sejmu

Klub Konserwatywny

Łódź, 4 września 1993 r.

W nawiązaniu do Uchwały IV Walnego Zjazdu Klubu Konserwatywnego w Łodzi z dnia 20 czerwca 1993 r. w sprawie wyborów do Izb, w której wzywaliśmy elektorów do głosowania na kandydatów „chrześcijańskiej, konserwatywnej, narodowej i niepodległościowej prawicy” – oświadczamy, że Klub Konserwatywny udziela poparcia:

  • Do Senatu panu Benedyktowi Czumie ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego;
  • Do Sejmu liście nr 12 (Unia Polityki Realnej).

Szczególnej uwadze wyborców polecamy członków naszego Klubu, panów Mariana Budnera, Jana Szałowskiego i Jarosława Rokitę kandydujących na miejscach 3, 6 i 12 listy Unii Polityki Realnej.

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.