Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu AD 2024 — x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu

x. Rafał Trytek ICR

Należy lękać się, żeby nasze umysły nie zostały zwiedzione przez szatana, sięgającego po imponujący zestaw sztuczek, dostosowanych do profilu psychicznego każdego człowieka, aby wykorzystywać wszelkie słabości – nauczał x. Rafał Trytek ICR, zwracając się 3 marca 2024 roku do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Szatan bowiem działa w taki sposób, abyśmy odpadli od naszego Pana Jezusa Chrystusa, i jest m.in. w stanie sfałszować każdą ideę, żeby jej zwolenników doprowadzić do buntu przeciwko Bogu, dekalogowi i Kościołowi. Dlatego potrzebujemy hierarchii kościelnej, która ma umacniać wiernych w wierze, przepowiadać Słowo Boże i tępić błędy.

Wśród tych, którzy odpadli od Chrystusa, znalazły się elity narodu wybranego. To one, przylgnąwszy do zła, prowadziły do upadku cały lud, dawnych Synów Przymierza, a wpływając na rzymską władzę, doprowadziły także do Ukrzyżowania. Te wydarzenia dowodzą, że można być oświeconym przez Boga, lecz gdy owoce pokuty nie są trwałe, ostatecznie porzucić Jahwe i stać się Jego wrogiem.

Żeby wytrwać przy Chrystusie Ukrzyżowanym, przyglądajmy się świętym, także tym pochodzącym z dynastyj panów przyrodzonych. Wśród wzorów do naśladowania duszpasterz Tradycji wskazał m.in. św. Kazimierza, syna króla Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki, wsławionego tym, że oddając hołd Królowi królów, budował królestwo Boże na ziemi. Żeby jego świętość mogła zalśnić pełnym blaskiem, pod koniec XIV wieku Jagiellonowie zostali przez Opatrzność wybrani na tron Polski. Dzięki tej łasce święty królewicz stał się patronem Królestwa Polskiego i Wielkiego Xięstwa Litewskiego.

Innym świętym dynastą, który został wymieniony w kazaniu, był Wacław, xiążę czeski, męczennik i współpatron katedry wawelskiej. Módlmy się, aby również za jego wstawiennictwem ta świątynia powróciła do kultu Bożego i stała się miejscem, w którym wypowiemy wojnę wszelkim namiętnościom suflowanym przez szatana.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.