Jesteś tutaj: Publicystyka » Adrian Nikiel » Dzień niektórych kobiet

Dzień niektórych kobiet

Adrian Nikiel

Członkowie domów panujących obchodzący dni świąteczne ustanowione przez komunistów1 i dopisujący do nich kolejne, jeszcze bardziej osobliwe treści – to być może najbardziej widowiskowy (ale zawsze można się o to spierać) przykład praktycznego zerwania z ideami monarchii choćby szczątkowo tradycyjnej i zanegowania wzniosłego powołania królów. Na Portalu Legitymistycznym wiele razy pisaliśmy o całkowitym zaniku duńskiego legitymizmu, unicestwionego zarówno w sferze ideowej, jak i poprzez kilkukrotne zmiany zasad sukcesji tronu, którym przyświecały „demokratyzacja i równouprawnienie”. W tym roku żona następcy tronu po raz kolejny wniosła osobisty wkład w dzieło ośmieszania duńskiej monarchii. Jakby w tej kwestii zostało coś jeszcze do zrobienia.

Jej Królewska Wysokość xiężna Maria za pośrednictwem konta rodziny królewskiej na Instagramie poinformowała o szczególnej nauce, jakiej udzieliła najmłodszej córce, JKW xiężniczce Józefinie, pytającej 8 marca o znaczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szczególnej, bo utopijnej – wmawiającej dziesięcioletniemu dziecku, że właściwie wszystko może, gdyż jest dziewczynką, a płeć nie może jej ograniczać, gdy podąża za marzeniami. Przede wszystkim jednak zabójczej, gdyż połączonej z indoktrynacją, iż rzekomo istnieje prawo kobiet do decydowania o własnym ciele. Kiedy zaś przyglądamy się dostępnym w Internecie śladom publicznej działalności żony następcy tronu, nie ulega wątpliwości, że jej życiową pasją stała się walka o tzw. bezpieczną aborcję oraz uczynienie grzechów wołających o pomstę do Nieba normą akceptowaną na całym świecie. W takich gremiach zasiada, w tym duchu wygłasza przemówienia.

W tym samym czasie, gdy xiężna Maria na wszystkie sposoby powtarza non serviam!, jej teściowa, Jej Królewska Mość królowa Małgorzata II, za której panowania zalegalizowano w Danii aborcję na życzenie, przygotowuje się do spędzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego w zamku Marselisborg i udziału w nabożeństwie w luterańskiej katedrze pw. św. Klemensa w Aarhus – jakby miało to jeszcze jakieś znaczenie.


1 Ustanowione w 1917 roku w sowieckiej Rosji.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.