Jesteś tutaj: Publicystyka » Arkadiusz Barut

Arkadiusz Barut

Arkadiusz Barut (ur. 1974) - absolwent prawa i historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, czynny zawodowo adwokat (Izba Adwokacka w Opolu). Przedmiotem jego badań jest konserwatywna filozofia prawa i polityki, ponowoczesna filozofia praw człowieka oraz doktryna polityczno-prawna sądów konstytucyjnych.  Opublikował m.in. monografię: Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa (Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009) oraz artykuły: Dialektyka podmiotu konserwatywnego („Przegląd Humanistyczny” 5/2008) i Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a („Wrocławskie Studia Politologiczne” 9/2008). Przygotowuje rozprawę na temat praw człowieka jako sposobu kształtowania tożsamości politycznej jednostki ponowoczesnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.