Jesteś tutaj: Publicystyka » Norbert Wójtowicz

Norbert Wójtowicz

Norbert Wójtowicz (ur. 1 grudnia 1972) – historyk, teolog, pedagog i publicysta. Absolwent studiów w zakresie teologii (Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu) i historii (Uniwersytet Wrocławski). W latach 1997-1999 ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie, w 2004 studium w zakresie „Konsultant Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego”, w 2006 studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, a w 2009 studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji. W 2001 na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu uzyskał tytuł magistra licencjonowanego teologii. W 2003 na Uniwersytecie Wrocławskim obronił z wyróżnieniem rozprawę nt. „Stereotypu masona w polskiej myśli politycznej 1918-1939” i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Stypendysta „The De Brzezie Lanckoroński Foundation” (Fundacji Lanckorońskich z Brzezia) – Londyn 2000.

Wykładowca m.in. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i Podyplomowym Studium Dziennikarskim przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2002-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny p.o. kierownika Zespołu Historii Kultury Fizycznej w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 2006 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a od 1 grudnia 2011 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Od 2008 członek Kolegium „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”. Członek Rady Naukowej kwartalnika grafologiczno-kryminalistycznego „Krymigraf”.

Prowadzi badania nad dziejami i myślą masonerii. Efektem tych prac jest szereg publikacji, m.in. książki „Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów” (1997) „Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga” (1999), „Kampania antymasońska 1938” (2005), „Rozmowy o masonerii” (2005) i „Masoni w wielonarodowościowej II Rzeczypospolitej” (2011). Ponadto jest on również redaktorem wydań krytycznych antymasońskich tekstów Adama Doboszyńskiego „Konspiracje” (2004) i listu pasterskiego biskupa Albina Dunajewskiego „Pełen apostolskiej troskliwości…” (2005). W 2006 ukazała się ponadto jego książka „Masoneria. Mały słownik”, która jest pierwszym polskim leksykonem wolnomularskim. Aktualnie w kręgu jego zainteresowań znajduje się problem praktycznego rozumienia „religii” i „religijności” w wypowiedziach wolnomularzy oraz działalność wolnomularzy w Polsce po 1945. Laureat „Złotego Pióra Wolnomularza Polskiego 2005”.

Innym polem jego zainteresowań jest historia kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z dalekowschodnimi systemami walki. Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Combat Kalaki (od 2000) oraz krajowy rzecznik prasowy World Eskrima Kali Arnis Federation w Polsce (od 2002). Pełnomocnik ds. szkoleń sędziowskich Polskiej Federacji Combat Kalaki (od 2003). Współautor książki „Combat Kalaki. Alternatywna sztuka walki wywodząca się z tradycji wojowników filipińskich” (2002), „Informatora sędziego Polskiej Federacji Combat Kalaki” (2003) i szeregu artykułów w tym zakresie. Wyróżniony tytułem „Sędziego Roku 2002” Polskiej Federacji Combat Kalaki. Współautor programu treningowego „Kaibigan” dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Societas Scientiarum Plociensis (Towarzystwo Naukowe Płockie), Українського геральдичного товариства (Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne), International Association of Amateur Heralds, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Polskiego Towarzystwa Hugenockiego, Konfederacji Spiskiej i The Order of Saint Isidore of Seville (Zakon Świętego Izydora z Sewilli). Kanclerz i autor projektów herbów osób fizycznych i stowarzyszeń opracowywanych w ramach Collegium Heraldicum Concordiae. Od 2011 Delegat Generalny „Noble Dynasty. The Caputo Family Association” w Polsce. Od 2008 Członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią (The World Research Council on Poles Abroad). Zwierzchnik Komandorii Dolnośląskiej Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani (Wojskowy i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy) oraz członek Wielkiej Komandorii Dziedzicznej Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy. Dolnośląski Komendant Regionalny Corps Saint Lazare International (Międzynarodowego Korpusu Świętego Łazarza), Podporucznik-Lazarus IGCO i Major CSLI.

Odznaczony m.in. Złotym Medalem (Médaille d’Or) francuskiego odznaczenia „Œuvre humanitaire”, Komandorią „Missio Recontiliationis”, Odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (OSP), Krzyżem „Companionate of Merit” Towarzystwa Zasługi Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, Krzyżem Komandorskim „Knight Commander of the Nobre Ordem da Rosa Vermelha”, Komandorią „Komtur Ehrenkreuz des Corps Saint Lazare International”, Krzyżem „Ritterorden vom Goldenen Sporn”, Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława, Srebrnym Medalem Zasługi „Verdienstmedal in Silber” (Freundeskreis Hoch- und Deutschmeister Mannheim/Baden), „Nobility Cross” Orderu Świętego Stanisława, „Justice Cross” Orderu Świętego Stanisława, Medal Baliwa Polski Wojskowego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy, Złotym Medalem „Sword of Freedom Medal in Gold Class”, „Medal of Peace” (Kingdom of Saudi Arabia Prince Special Office), Медаллю Князя Івана Мазепи, Brązowym Krzyżem Zasługi Oddziału Wolskiego PTTK, Medalem „Nauka i Kultura”, Krzyżem im. bp. Franciszka Hodura, Medalem Miłosierdzia Bożego, Gwiazdą Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Brązowym i Srebrnym Medalem im. gen. Józefa Sowińskiego (PTTK), „Cítação do Méríto Ecológíco e Ambíental” (Academia Brasileira para Preservação dos Valores Cívicos e Culturais), amerykańskim „The President’s Volunteer Service Award” (President’s Council on Service and Civic Participation), Krzyżem Polowym Kościoła Polskokatolickiego, Medalem „Za Zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej”, dwukrotnie Krzyżem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, Odznaką „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” IV klasy, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari”, Złotym Krzyżem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., Odznaką Honorową Pamięci Krystyny Krahelskiej — Pamięci Powstania warszawskiego 1944, Krzyżem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu”, Odznaką Duszpasterstwa Wojskowego i Służb Mundurowych Kościoła Polskokatolickiego, Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945, Krzyżem – Odznaką okolicznościową 65 rocznicy bitwy pod Lenino, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP, Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom 1945”, Pamiątkowym Krzyżem 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, Medalem „100 лет профессиональной подготовке пожарных специалистов России 1906-2006”, Krzyżem z okazji 55 Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., tajlandzkim „Commemorative Royal Medal on the Occasion of the 60th Anniversary 1946-2006 of the Accesion to the Throne of H.M. King Bhumibol Adulyadej Rama IX”, Medalem XXX-lecia Restytucji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, Medalem V-lecia Przeoratu Mazowieckiego Orderu Świętego Stanisława, Medalem X-lecia Przeoratu Śląsko-Zagłębiowskiego Orderu Świętego Stanisława, Medalem 15-lecia Przeoratu Śląsko-Zagłębiowskiego Orderu Świętego Stanisława, Krzyżem Jubileuszowym Organizacji Monarchistów Polskich oraz Złotym Krzyżem Rycerskim UPUM z gwiazdą i Krzyżem Regencji UPUM. W 2009 uhonorowany Dyplomem Uznania nadanym przez Komisję do Spraw Upamiętniania Tradycji Kombatanckich Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, a w 2010 Dyplomem Uznania Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej „za aktywną działalność w krzewieniu wiedzy obronnej oraz popularyzowanie dziejów i tradycji oręża polskiego”. W 2011 otrzymał dyplom i tytuł Honorowego Żołnierza 1 Wileńskiej Brygady AK.

Zwolennik poglądów konserwatywnych i monarchistycznej wizji państwa. Na VI Konwencie Organizacji Monarchistów Polskich (27 listopada 1999) wybrany Strażnikiem Praw ergo przewodniczącym Sądu Honorowego. Sprawował tę funkcję do grudnia 2011 r. Po podaniu się do dymisji zakończył współpracę z OMP.

Signa loży świętojańskiej „Wilhelm zur gekrönten Säule” (Wilhelm pod ukoronowaną kolumną) w Oleśnicy — „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” nr 2/2011 — plik do pobrania

Freemasonry in Poland, formerly and today
Płoccy harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej
Masoneria. Mały słownik (recenzja Marka Blazy SJ)
Roman Rybarski
Pojęcie i funkcjonowanie stereotypu. Dychotomiczny obraz masona ze szczególnym uwzględnieniem autostereotypu polskich „braci” u progu II RP
Solidarność polsko-węgierska ’56 w relacjach prasy
Żydowski niezależny zakon „Synów Przymierza” (B’Nei B’Rith) w Polsce podczas kampanii antymasońskiej 1938 roku
Nie taki mason straszny… (Wywiad dla „Tygodnika Polskiego”, cz. 1)
Nie taki mason straszny… (Wywiad dla „Tygodnika Polskiego”, cz. 2)
Współpraca „Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia” w Stuttgarcie z opozycją niepodległościową w Polsce (1983–1989)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.