Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 28)

Głos kapłański (nr 28)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Matka Boża Nieustającej Pomocy!

Najprostsza Droga do Serca Pana Jezusa prowadzi przez Słodkie Serce Najświętszej Maryi Panny, tak jak maryjny miesiąc maj prowadzi nas do czerwca, w którym czcimy szczególnie Boskie Serce naszego Pana.

Obydwa te Serca są z sobą najściślej zjednoczone przez tę samą Miłość i cel, dla którego zostały stworzone. Przedwieczne Słowo stało się człowiekiem dla naszego zbawienia, a serce jest tym organem, który najlepiej definiuje człowieka. Powiedzieć o kimś, że jest bez serca, to jeden z najpoważniejszych zarzutów. Serce jest tym organem, który najbardziej kojarzony jest z miłością. I dlatego Bóg zapragnął mieć ludzkie serce. Ponieważ Chrystus jest Bogiem, a predykaty tyczące się Jego Boskiej Natury można przypisać również Jego Naturze Ludzkiej, Jego Serce jest Boskim Sercem. Bóg, który jest Miłością, przyjął Serce w łonie swej Niepokalanej Matki, które symbolizuje Miłość. Najświętsze Serce Jezusa wyraża nie tylko Miłość Chrystusa, lecz także całej Trójcy Przenajświętszej.

Ważne jest, by pamiętać, że to Najświętsze Serce mieszka między nami w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorując Boskiego Więźnia Tabernakulum, przebywamy u boku naszego mistrza i mamy możliwość wsłuchiwania się w bicie Jego Serca. W Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści – zakon założony w 1732 roku przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego) nabożeństwo do Eucharystycznego Serca Pana Jezusa było podstawą duchowości uczonej w nowicjacie.

By zrozumieć najściślejsze zjednoczenie Niepokalanego Serca Maryi z Sercem Jej Syna, musimy przypatrzeć się obrazowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na tym Cudownym Wizerunku widzimy Madonnę z Dzieciątkiem, a Aniołowie wokół trzymają Narzędzia Męki Pańskiej.

Maryja jest Matką Chrystusa, Odkupiciela, który zbawił nas przez swoją Mękę. Ona jedna najpełniej, jak to możliwe, i w sposób doskonały towarzyszyła i pomagała Mu w Dziele Zbawienia. Dlatego Owoce Zbawienia przychodzą przez Jej wstawiennictwo. Również kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy zawdzięczamy redemptorystom. Obraz był wprawdzie czczony pierwotnie w kościele augustianów w Rzymie, ale po okupacji napoleońskiej świątynia popadła w ruinę, a Cudowny Wizerunek rzucono na strych. Po jego odkryciu i renowacji (której zresztą dokonał polski artysta) papież Pius IX podarował go redemptorystom z zadaniem rozpowszechnienia wiedzy o nim. Udało im się to tak bardzo, że dzisiaj jest to najpopularniejszy obraz Matki Bożej. Sam Założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela najbardziej czcił Maryję w Cudownym Wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady z Genazzano. Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy przypada 27 czerwca. Jest obchodzone między innymi w archidiecezji krakowskiej oraz oczywiście w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. W tym roku to święto wypada w oktawach Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Jana Chrzciciela.

Korzystając z okazji, chcę prosić o jak najlepszą modlitwę za śp. biskupa Daniela Dolana, który umarł nagle (bez zaopatrzenia sakramentami świętymi, ale w szkaplerzu karmelitańskim) w święto Matki Bożej Dobrej Rady, którą bardzo czcił, oraz za kandydatów do kapłaństwa, którzy niedługo przyjmą święcenia, oraz innych kleryków.

x. Rafał J. Trytek ICR

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.