Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 33)

Głos kapłański (nr 33)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus Król i Matka Boża od Cudownego Medalika!

Spośród naszych licznych świętych Pięciu Braci Męczenników oraz święci Andrzej Żórawek i Benedykt są najmniej znani. Wszyscy wywodzą się z reguły św. Benedykta. Zakony tej reguły zostały w Polsce niemal całkowicie zniesione po rozbiorach, co pociągnęło za sobą częściowe zapomnienie o rodzimych świętych benedyktyńskich. Spośród Pięciu Braci Męczenników dwóch – Benedykt i Jan – było Włochami, wysłanymi do Polski przez św. Romualda. Mnich ten tworzył już wtedy swoją reformę benedyktynów, zatwierdzoną później jako zakon kamedułów.

Św. Benedykt pochodził z Benewentu. Gdy miał kilkanaście lat, jego zamożni rodzice kupili mu święcenia kapłańskie (świętokupstwo było niestety wtedy dość powszechne), ale nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu świętości. Wraz ze św. Janem został wysłany do Polski na misje. Święci Izaak i Mateusz byli rdzennymi Polakami. Św. Bruno z Kwerfurtu pisze o nich, że byli „z kraju i mowy słowiańskiej”. Piąty ze świętych – Krystyn lub Kryspin – był bratem konwersem i kuchcikiem. Wszystkich Pięciu zamordowano w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku, przed świętem św. Marcina. Święci Izaak, Mateusz i Krystyn są pierwszymi kanonizowanymi Polakami. Kanonizował ich papież Jan XVIII. Kult Pięciu Braci Męczenników jest szczególnie silny w Polsce, Czechach i Włoszech.

Święci Andrzej Żórawek i Benedykt żyli nieco później, za pustelnię obierając sobie Tropie nad Dunajcem (między Nowym Sączem a Tarnowem). Stamtąd podążyli pod Nitrę. Tradycja liturgiczna (mszał rzymski) również im przypisuje misję od św. Romualda. W wyniku zaborów doszło do licznych kasat klasztorów benedyktyńskich w Polsce, wraz z najstarszym opactwem w Tyńcu i jego przeoratem w Tuchowie. Spośród licznych niegdyś opactw cysterskich na ziemiach polskich (również reforma benedyktynów) ostało się tylko opactwo w Szczyrzycu wraz z filią w Ludźmierzu. Z reguły św. Benedykta wyszli św. Wojciech i błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, dziejopis narodowy i w końcu cysters.

Dziękujmy Bogu za ogromną pracę synów św. Benedykta nad chrystianizacją ziem polskich! Do cysterek tzw. biskupich, czyli niewłączonych do kongregacji cysterskiej, a przez to uważanych często za benedyktynki żyjące po cystersku, należała św. Gertruda Wielka, jedna z pierwszych i największych czcicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. W dniu jej święta (16 listopada) mamy również święto Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej.

W naszym polskim kalendarzu mamy w listopadzie święta św. Stanisława Kostki i bł. Salomei. Św. Jozafat z kolei jest czczony w całym Kościele powszechnym.

Pamiętajmy w listopadzie o modlitwach i odpustach za zmarłych!

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał J. Trytek ICR

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.