Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 37)

Głos kapłański (nr 37)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W tym roku cały marzec wypełnia Wielki Post, czyli święty czas naszego zjednoczenia z cierpiącym Odkupicielem. Oprócz postu w jedzeniu warto w tym czasie kontemplować Mękę Pańską, uobecniać w sobie Najświętsze Oblicze naszego Pana.

Wiele wspaniałych zakonów w chwalebnej przeszłości Kościoła charakteryzowało się wielkim nabożeństwem do Chrystusowej Męki. Już święty Bernard w XII wieku przylgnął sercem do Ukrzyżowanego i dlatego przedstawiany jest z narzędziami Pańskiej Męki. Św. Franciszek z Asyżu upodobnił się do Pana Jezusa tak bardzo, że otrzymał stygmaty. W czasach nowożytnych św. Paweł od Krzyża założył – w pierwszej połowie XVIII wieku – Zakon Męki Pańskiej, czyli pasjonistów. Pasjoniści byli spowiednikami m.in. św. Gemmy Galgani, którą pochowano w habicie pasjonistek, oraz św. Marii Goretti. W naszym krakowskim oratorium można nawiedzić relikwie tych świętych Dziewic.

W tym samym czasie co św. Paweł od Krzyża działał również św. Alfons Maria Liguori, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. Zakon ten miał przepisane trzy półgodzinne rozmyślania dziennie, w tym jedno o Męce Pańskiej. Sam św. Alfons biczował się często do krwi oraz wzorem Zbawiciela surowo pościł. Nie przeszkodziło mu to dożyć sędziwego wieku 91 lat. Okazuje się, że nawet bardzo surowe praktyki pokutne nie wpływają ujemnie na zdrowie, o ile są dostosowane do jego stanu. Warto pamiętać także o tym, by nie przeszkadzały one w wypełnianiu obowiązków stanu, a ponadto powinny być konsultowane ze spowiednikiem, by nie wkradła się w nie miłość własna i doczesna przesada. Diabeł nawet pokutników potrafi skusić do pychy i pogardy dla innych.

Św. Alfons Maria Liguori wysłał do Rzymu ojca Andrzeja Villaniego celem pozyskania aprobaty papieskiej dla swojego Zgromadzenia. Ojciec Villani przybył do Wiecznego Miasta w sam raz na święto św. Stanisława Kostki, czyli 13 listopada. Gdy Kongregacja biskupów gromadziła się na dyskusji o zatwierdzeniu redemptorystów, o. Villani czuwał u relikwii św. Stanisława Kostki przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Papieskie zatwierdzenie zakonu 25 lutego 1749 r. można zatem przypisać wstawiennictwu naszego świętego Rodaka z Mazowsza. Była to zapewne zapowiedź przyszłości redemptorystów, jako że właśnie Polska stała się po Królestwie Sycylii pierwszym krajem, do którego przybyli synowie św. Alfonsa – byli nimi o. Tadeusz Huebl i św. Klemens Maria Hofbauer. Ten drugi ze względu na fakt, że przebywał nad Wisłą aż 21 lat, został włączony do kanonu świętych polskich. Jego święto obchodzimy w kraju 15 marca. W archidiecezjach warszawskiej i krakowskiej to święto w dodatku obchodzone jest w rycie zdwojonym większym (duplex maius) – wraz z Credo.

Cały marzec jest poświęcony szczególnie świętemu Oblubieńcowi i Małżonkowi Niepokalanej, św. Józefowi. To Jego pragniemy prosić o jak największą świętość dla nas samych i umiłowanej Ojczyzny: by cnoty, które tak heroicznie praktykował, były również chętnie przez Polaków praktykowane.

Patronie świętego Kościoła, św. Józefie – módl się za nami!

Ofiarowując za Was, Czytelnicy, modlitwy –

x. Rafał Trytek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.