Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 38)

Głos kapłański (nr 38)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana Królowa Polski!

Rozpoczynamy najważniejszy czas w roku kościelnym, czyli Wielki Tydzień i Okres Wielkanocny. W tym czasie przeżywamy zjednoczenie z Panem Jezusem Cierpiącym i Jego Mękę oraz chwalebne Zmartwychwstanie. Niech Pan Jezus da nam żywo odczuć tajemnice świętej Wiary! Przypominam o obowiązku spowiedzi i komunii wielkanocnej. Niech nikt nie zlekceważy przykazań kościelnych w tej materii. Okażmy posłuszeństwo Świętemu Kościołowi rzymskiemu – od tego zależy nasze zbawienie. Tylko Stolica Apostolska ma prawo nakładać na katolików ciężary, od których uniesienia zależy życie wieczne.

Gdy Mieszko I przyjmował wiarę katolicką w obrządku łacińskim, rozpoczął wielką epokę chrześcijańską w życiu naszego narodu. Trwała ona przez blisko tysiąc lat. Tzw. Sobór Watykański II zakończył erę panowania Chrystusa Króla w naszej umiłowanej Ojczyźnie. Gorąco pragniemy przywrócenia Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce, ale by to się stało, musimy odrzucić laicyzm, fałszywy ekumenizm i liberalizm panoszące się nad Wisłą.

W piątek wielkanocny, 14 kwietnia A.D. 2023, przypada kolejna rocznica rozpoczęcia chrystianizacji państwa Polan, późniejszej Polski. Nazwa naszego kraju wywodzi się od słowa „pole” i przez wieki praca na roli stanowiła podstawę narodowej gospodarki. Dzisiaj plany rządu światowego zakładają zniszczenie naszej gospodarki rolnej i dlatego powierzajmy Ojczyznę z wszystkimi jej zasobami Zmartwychwstałemu Chrystusowi przez Niepokalane Serce Tej, która zechciała być naszą Królową. Prośmy Miłosiernego Ojca w Niebie, by dał nam rządy katolickie, roztropne i po chrześcijańsku patriotyczne. Niech każdy łan naszych pól, każde drzewo i strumień, niech każde ludzkie istnienie oddychają dla jak największej chwały Stwórcy.

Prośmy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, apostoła Polski, drugiego najważniejszego patrona naszej Ziemi, by Chrystusowe kapłaństwo zajaśniało u nas świętością. Zamknijmy uszy na szatańskie podszepty ze strony wrogów Kościoła i polskości, a słuchajmy jedynie słów Matki Bożej Dobrej Rady. Upraszajmy też opieki świętego Józefa nad Kościołem i Polską!

Życzę Wam, umiłowani Czytelnicy, wielkiej radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i opieki Matki Bożej od Cudownego Medalika, a także naszych licznych Patronów!

Z kapłańskim błogosławieństwem,

x. Rafał Trytek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.