Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 40)

Głos kapłański (nr 40)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Matka Boża Nieustającej Pomocy!

28 maja minęła dziewięćdziesiąta rocznica beatyfikacji Świętej Katarzyny Labouré przez papieża Piusa XI. Ojciec Święty Pius XII kanonizował ją w 1947 roku.

Święta Katarzyna znana jest z objawień Matki Bożej od Cudownego Medalika. Te objawienia miały konkretny kontekst polityczny. Maryja ostrzegała Francję i cały świat przed rewolucjami XIX wieku, które miały podmyć i wywrócić tradycyjny porządek religijny i społeczny we Francji i innych krajach. Jak zawsze Niepokalana dała też konkretny ratunek przeciw złu – Cudowny Medalik, a także wskazówkę co do swojej roli w planie Zbawienia. Jej misja jako Pośredniczki Wszystkich Łask wyrażona została przez promienie wychodzące z Jej palców. Jednocześnie nie wszystkie promieniowały, bo nie wszystkie łaski były wypraszane!

Straszliwy jest grzech zaniedbania! Ile dusz poszło na wieczne zatracenie, ponieważ nikt się za nie nie modlił? Jeżeli czytasz te słowa, to znaczy, że Bóg i Twoje sumienie chce wzruszyć litością nad tymi, których nikt nie ratuje. Bóg posługuje się najmniej godnymi narzędziami, by nawracać, także nie krzywduj sobie, że chce Cię nawrócić przez słowa skromnego kapłana!

W lutym 1888 roku papież Leon XIII beatyfikował bł. Idziego Marię od św. Józefa, franciszkanina bosego z Włoch (odpowiednik polskich franciszkanów reformatów). Może akurat ten święty uczyni dla Ciebie wielki cud, którego potrzebujesz. Wielu nieznanych świętych w Niebie chętnie przyjmuje prośby od osób, które sobie o nich przypominają.

17 maja obchodziliśmy 350 lat od beatyfikacji bł. Salomei Piastówny. Powierzmy jej naszą Ojczyznę ze wszystkimi potrzebami. 31 maja to między innymi święto Matki Bożej od Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dobrze przeżyć miesiąc Najświętszego Serca Bożego – czerwiec – razem z Jego Matką. 6 czerwca to święto św. Norberta, wielkiego czciciela Najświętszego Sakramentu, pogromcy herezji antyeucharystycznej, reformatora duchowieństwa i krzyżowca przeciw antypapieżowi z rodu Pierleonich, który zasiadł nielegalnie na Tronie Świętego Piotra. Idealny patron dla naszych czasów! W kalendarzu liturgicznym norbertanów jest nawet święto tryumfu Świętego Norberta. Jest to święto zwycięstwa nad heretykami Tanchelma w Antwerpii.

8 czerwca to święto Bożego Ciała. Poprośmy wtedy Pana Zastępów o szczodre błogosławieństwa dla nas samych, naszych bliskich i rodzin, Ojczyzny wraz ze wszystkim, co ją stanowi, a dla naszych wrogów o opamiętanie i nawrócenie!

Z prośbą o modlitwę i kapłańskim błogosławieństwem,

x. Rafał Trytek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.