Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 42)

Głos kapłański (nr 42)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Sierpień jest miesiącem, w którym nasza Ojczyzna cieszy się szczególnie z tryumfu nad bolszewią, w Dniu Tryumfu Maryi, jakim było Jej Wniebowzięcie. Maryja zwyciężyła grzech i jego skutki, a my możemy uciekać się do Niej jak do najlepszej Matki. Zasługi Niepokalanej dla naszego zbawienia polegają na Jej trwaniu przy Chrystusie w Jego ziemskiej walce o nasze zbawienie i współpracy z Nim. Ta praca Maryi trwa również w Niebie. Ona nigdy nie ma dość wstawiania się za nami i jako nasza Królowa bezustannie dba o swój lud. Powierzmy Jej kierownictwo naszego życia. Maryja dla naszego zbawienia wycierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, dlatego postarajmy się jak najlepiej korzystać z Jej cierpień.

Święty Jacku, módl się za nami!

Z kapłańskim błogosławieństwem,

x. Rafał Trytek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.