Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Roman Christendom: Modlitwy króla Jakuba II

Modlitwy króla Jakuba II

Roman Christendom

W czasie swego krótkiego, acz aktywnego panowania król Jakub II — ostatni sprawujący władzę katolicki król Anglii, Szkocji i Irlandii — z żarliwym samopoświęceniem starał się pokojowo przywrócić jedność w swych królestwach oraz uwolnić katolików od prześladowań i opresji.

Było to powodem zdetronizowania go przez spisek wiarołomnych wigów twierdzących, jakoby działali w interesie kraju, a którzy w rzeczywistości dbali jedynie o własne kieszenie.

Chociaż Jakub wychował się w religii anglikańskiej, a jego żona, lady Anna Hyde, była córką earla Clarendon — czołowej postaci w Kościele Anglii1 — zarówno król, jak i królowa nawrócili się na rzymski katolicyzm, uznając go za jedyną prawdziwą religię.

Wyczuwając związane z tym zagrożenia, Jakub w żaden sposób nie pragnął narzucać swojej religii nieprzekonanym. Jego zamiarem było raczej uwolnienie ludzi od prześladowań religijnych, a także wspomożenie ubogich i zjednoczenie kraju pod szyldem wolności i pomyślności.

Było to jednak nie po myśli nadętych, bogatych wigów. Anglikanizm narzucony krajowi licował bowiem z ich interesami, umożliwiając im zachowanie nieuczciwie zdobytych majątków oraz dalszy ucisk biednych.

Jakub pokonany został na skutek spisku wysoko postawionych zdrajców, takich jak m.in. Jan Churchill. Król wycofał się do Francji, gdzie wiódł pobożny, katolicki żywot, odwiedzając często opactwo La Trappe, gdzie wielu jego dawnych oficerów wstąpiło do zakonu trapistów.

Poniższe modlitwy ułożono specjalnie dla Jakuba II, zapisując je odręcznie w jego własnym modlitewniku. Dziś mają one szczególne znaczenie dla pragnących pozostać lojalnymi wobec ortodoxyjnej doktryny katolickiej oraz praktykować ją w obliczu zaciekłej wrogości i odradzającej się opresji religijnej ze strony rządu, a także innych sił.

Modlitwy Jakuba II (VII), króla Anglii, Szkocji i Irlandii

Wszechmocny i wieczny Boże, który czynisz jedynie wspaniałości, okaż bezmiar Swej dobroci Twojemu opuszczonemu i prześladowanemu Kościołowi, który stoi dziś — płacząc pośród własnych prochów i ruin — rozdzierany przez schizmy, ogołacany i łupiony przez świętokradztwa.

Ty, któryś po długiej niewoli przywiódł z powrotem Twój lud, by odbudował swoją Świątynię, spojrzyj na nas z tą samą łaskawością.

Spraw, aby ponownie czczono publicznie Twoje imię i z pełnią szacunku udzielano Twoich sakramentów; ześlij nam króla, byśmy mogli znów wstąpić na Twój dwór i służyć Tobie z gorliwością, jednością i ładem, jaki miły jest Twoim oczom, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Najpotężniejszy i błogosławiony Panie Boże, który czynisz cuda, jawiąc się chwalebnie w świętości i trwożnie zanoszonych ku Tobie modlitwach; najpokorniej prosimy Ciebie: spojrzyj litościwie na prześladowaną część Twojego Kościoła — przepędzoną dziś od Twoich publicznych ołtarzy w odosobnienie i tajemne zakątki — aby Twoja opieka była nad nami, gdziekolwiek się znajdziemy, nad tymi z nas, którzy przetrwawszy, chwalić będą Twoje imię i udzielać Twoich sakramentów, oraz nad duszami Twoich sług, żyjących wśród skorumpowanej i korumpującej generacji, abyśmy jako Twój lud i Twoje owieczki mogli składać Ci wieczne dzięki i okazywać Ci cześć z pokolenia na pokolenie, przez Jezusa Chrystusa, Zbawcę i Odkupiciela naszego jedynego. Amen.

[Źródło: Donald B. Aldrich (red.), The Golden Book of Prayer, Dodd, Mead, & Co., Nowy Jork 1942, ss. 224-225.]

Modlitwy za Anglię

Modlitwa polecająca

Wielbię i chwalę Ciebie, błogosławiona Trójco, Boże Wszechmogący, Ojcze, Synu i Duchu Święty; ofiaruję się Twojemu boskiemu Majestatowi, pokornie prosząc Ciebie, byś ode mnie oraz wszystkich Twoich wiernych wziął cokolwiek Cię zadowala i obdarzył nas tym, co miłe Twoim Oczom. Spraw, abyśmy czynili Twą wolę i otrzymali to, co obiecałeś nam w życiu wiecznym.

Tobie, Panie, zawierzam moją duszę i ciało (moją żonę i dzieci, mojego ojca, matkę, moich braci i siostry), moich krewnych i dobroczyńców, moich przyjaciół i znajomych, wszystkie moje najbliższe i najdroższe zażyłości, a także wszystkich tych, za których w jakikolwiek sposób zobowiązany jestem ofiarować modlitwy. Tobie polecam Święty Kościół Katolicki. Tobie polecam to oto Królestwo [wraz z naszym łaskawym suwerenem]. Spraw, Panie, by poznali Cię wszyscy, by mogli czcić i szanować Cię, kochać Cię i być przez Ciebie kochani. Obejmij tych, którzy błądzą, i sprowadź ich z powrotem na Twoją ścieżkę; obal herezje, przywiedź ku prawdziwej wierze wszystkich, którzy jeszcze Cię nie znają. Udziel nam swojej łaski, Panie, i zachowaj nas w Twoim pokoju; niech będzie nie nasza, lecz Twoja święta wola; pociesz wszystkich, którzy wiodą swe życie w żalu, nędzy i pokuszeniu, oraz litościwie uwolnij ich od chorób duchowych bądź cielesnych. Polecam Twojej opiece wszystkich, którym raczysz przebaczyć ich grzechy, oraz dusze, które udały się już na wieczny spoczynek. Amen.

Litania wstawiennicza za Anglię

Panie, nie pamiętaj przewin naszych ani rodziców naszych; nie mścij się za nasze grzechy.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Jezu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, spełnij nasze błagania.

Boże Ojcze, Stworzycielu świata, zmiłuj się nad Anglią.

Synu Boży, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad Anglią.

Duchu Święty, Boże, Obrońco świata, zmiłuj się nad Anglią.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad Anglią.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za Anglię (powtarzać).

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, której potężne wstawiennictwo obala herezje;

Święta Maryjo, Panno nad Pannami, której dostojną świętość nasz Pan uczcił tak licznymi cudami;

Św. Michale, xiążę Kościoła;

Św. Gabrielu, chwalebny posłańcu Wcielenia naszego Zbawiciela;

Św. Rafale, wierny przewodniku tych, którzy zgubili drogę;

Św. aniele, którego pobożnej opiece ta ziemia została powierzona;

Wszyscy święci aniołowie i błogosławione dusze niebieskie, którzy z radością celebrujecie nawrócenie grzeszników;

Św. Janie Chrzcicielu, zwiastunie Mesjasza i wielki przykładzie pokuty;

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, przyjaciele Boga, głosiciele jego prawdy;

Św. Piotrze, xiążę Apostołów, najwyższy pasterzu owieczek chrystusowych;

Św. Pawle, doktorze narodów, który z oprawcy stałeś się głosicielem wiary;

Św. Andrzeju, pierwszy uczniu Chrystusa i nieugięty wielbicielu Krzyża;

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, pierwsi krzewiciele chrześcijańskiej wiary, gorliwi obrońcy katolickiej jedności;

Św. Jerzy, nasz naczelny patronie, którego odwaga pozostała niezachwiana w obliczu tak wielu mąk;

Św. Albanie, nasz pierwszy męczenniku, który za miłosierne udzielenie schronienia kapłanowi zostałeś skazany na śmierć;

Św. Tomaszu z Canterbury, który jako wierny pasterz oddałeś życie w obronie swej trzody;

Wszyscy święci Męczennicy tego kraju, którzy dobrowolnie oddaliście zań życie, by zyskać je ponownie w radosnej wieczności;

Św. Grzegorzu, najbardziej nieustępliwy biskupie Kościoła powszechnego, któryś w swym pobożnym zapale wysłał z Rzymu misjonarzy, by nawrócili naszych przodków;

Św. Augustynie, naszego narodu szczególny apostole, przez którego nasi dziadowie nawróceni zostali z pogaństwa i niewiary;

Św. Bedo, najczcigodniejszy spowiedniku, którego życie zakonne i uczone pisma tak silnie rozsławiły wśród nas wiarę katolicką;

Wszyscy święci Biskupi i Spowiednicy, dzięki których mądrości i świątobliwości wyspa ta stała się kwitnącym seminarium religii;

Św. Heleno, najświętsza królowo i szczęśliwa matko pierwszego chrześcijańskiego cesarza;

Św. Urszulo, błogosławiona męczenniczko, która zginęłaś w chwale, broniąc wiary i czystości;

Św. Wenefrydo, godna najwyższego podziwu dziewico, cudowna nawet w czasach owego niewiernego pokolenia;

Wszyscy święci tego narodu, którzy pośród niezliczonych radości nieba nadal darzycie swój kraj szczególnym miłosierdziem i modlitwą o nawrócenie;

Wszyscy święci miejsc wszelakich, którzy — choć na ziemi chwaleni w różnych krajach — zjednoczeni jesteście tą samą wiarą, radując się powszechnym szczęściem;

Panie, zmiłuj się nad nami i oszczędź nas.

Panie, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas.

Od niebezpieczeństwa naszych grzechów — wybaw Anglię, Panie.

Od ducha pychy, rebelii i apostazji — wybaw Anglię, Panie.

Od ducha hipokryzji, profanacji i świętokradztwa — wybaw Anglię, Panie.

Od schizmy, herezji i ślepoty serc — wybaw Anglię, Panie.

Od obżarstwa, pijaństwa i fałszywej wolności niezdyscyplinowanego życia — wybaw Anglię, Panie.

My, grzesznicy, prosimy, byś nas wysłuchał.

Jeśli Ci to miłe, przyśpiesz nawrócenie naszego nieszczęśliwego kraju i przywiedź go ku odwiecznej wierze i komunii Twego Kościoła; my, grzesznicy, prosimy, byś nas wysłuchał (powtarzać).

Jeśli Ci to miłe, ześlij łaskę na naszych krajanów, przyjaciół i dobroczyńców i otwórz ich oczy na piękno Twej prawdy, aby ją przyjęli;

Jeśli Ci to miłe, skłoń serca wszelkich sędziów, aby zrozumieli naszą religię i bezstronnie rozważyli nasze cierpienia; a gdyby spotkała nas od nich jakakolwiek surowość, dodaj nam sił, abyśmy spełniać mogli nasze powinności wobec nich;

Jeśli Ci to miłe, pociesz i wzmocnij służących Tobie, którzy cierpią za wiarę katolicką, i nie pozwól, by najsłabsi z nas upadli pod jakimkolwiek kuszeniem z dala od Ciebie i Twojej prawdy;

Jeśli Ci to miłe, wesprzyj Twoją szczególną łaską owych dobrych pasterzy, narażających życie dla swych trzód, oraz wzniecaj w nich ogień Twojej miłości i żar nawracania dusz;

Jeśli Ci to miłe, uchowaj wszystkich katolików tego kraju od grzechu i zgorszenia oraz napełnij nasze życia pobożnością, aby wrogowie nasi, widząc, iż czynimy dobro, mogli sławić Ciebie, naszego Ojca niebieskiego;

Jeśli Ci to miłe, udziel nam łaski, aby ograniczenia i doczesne niedomagania, jakie nad nami ciążą, obróciły się w okazję do spoczynku i chrześcijańskiej wytrwałości; abyśmy większą gorliwością prywatnych modlitw mogli zaspokoić pragnienie publicznego wyrażania wiary;

Jeśli Ci to miłe, pokieruj nas Swym dobrym duchem, abyśmy przyjęli ulgę i wolność, jakie raczysz nam zesłać, byli za nie wdzięczni oraz korzystali z nich skromnie, aby inni zrozumieli przez nasze czyny, iż zadowala nas tylko to, co służy Twojej czci i dobru naszych bliźnich;

Jeśli Ci to miłe, oświeć serca wszystkich schizmatyków żyjących poza Kościołem, aby pojęli niebezpieczeństwo swego stanu oraz wielkie znaczenie wiecznego zbawienia;

Jeśli Ci to miłe, spójrz litościwie na łzy chorych i krew męczenników, którzy poświęcili swe życie i cierpieli śmierć, aby nawrócić nas ku Tobie, Synu Boży — prosimy, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wybaw nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz…

V.: I nie wódź nas na pokuszenie.

R.: Ale nas zbaw ode złego. Amen.

V.: Panie, usłysz nasze modlitwy.

R.: Panie, wysłuchaj próśb naszych.

Módlmy się.

Wszechmocny i wieczny Boże, którego prawe są wyroki, a zamiary niezbadane; który zsyłasz kary za niegodziwość ojców na synów aż do trzeciego i czwartego pokolenia, zachowując jednak swoją łaskę: przebacz, błagamy Cię, grzechy naszych przodków i odwróć swój gniew od ich potomków; chroń nieświadomych przed fałszywymi nauczycielami, uczonych przed żądzami, a naród przed duchem buntu, rozpusty i niezgody; pozwól, aby zamiast podziałów i przemian w religii, pod którymi się uginają, powrócili oni do owej jedności umysłu, stałości wiary i spokoju sumienia, które odnaleźć można jedynie we wspólnocie Twojego Kościoła i mocą Twojej łaski.

Wieczny Boże, który — w obliczu heretyckiego potopu, jaki pochłonął prawie cały kraj — zachowałeś garstkę wiernych Tobie i ocaliłeś ich w swej świętej arce; czcimy i sławimy Twą nieskończoną dobroć, dzięki której radujemy się pociechą pewnej i niewzruszonej wiary, wolni od niestałości tych, którzy — mając oparcie jedynie we własnych mrzonkach — dryfują, tonąc ostatecznie w odmętach niewiary; Panie, uczyń nas czułymi na Twoje niewypowiedziane błogosławieństwa, abyśmy, znając Cię poprzez czystą wiarę, mogli kochać Ciebie miłością doskonałą; zwracając wszystkie nasze nadzieje ku radościom przyszłego życia, pokornie znosimy Twój dopust, kierując się Twoją obietnicą życia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, jedynego Zbawiciela. Amen.

Modlitwa na każdy dzień w czasie prześladowań

Panie Jezu Chryste, prawdziwy Boże i człowieku, który za moje zbawienie poniosłeś niegodną śmierć na krzyżu; w pokorze ofiarowuję Ci moją duszę, ciało, życie, dobra i wszelką własność, abyś przyjął je zgodnie ze Swoją najświętszą wolą; a jeśli miłe Ci jest, Panie, bym oddał życie lub mienie za wyznawanie Twojego świętego Imienia oraz religii katolickiej, posłusznie i dobrowolnie poddaję się Tobie, prosząc o Twoją nieskończoną dobroć i łaskę oraz — przez wzgląd na Twoją gorzką Śmierć i Mękę — abyś zechciał przebaczyć mi moje grzechy; daj mi siłę i cierpliwość, bym przezwyciężył wszelką pokusę i niewygodę; przebacz wrogom moim i prześladowcom wszystkie krzywdy zadane mi myślą, słowem i uczynkiem i uczyń nas wszystkich uczestnikami Twego Królestwa niebieskiego; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Zbawcę, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Jedyny Boże, Świecie Nieskończony. Amen.

Modlitwa za króla

V.: Panie, zbaw [imię], króla naszego.

R.: I usłysz nas w dniu, w którym zawołamy do Ciebie.

Módlmy się.

Prosimy Cię, Wszechmocny Boże, abyś sługę Twego [imię], a króla naszego, któremu z łaski Twej powierzone zostało panowanie nad tym królestwem, umocnił w cnotach wszelakich, za które jest podziwiany; aby uniknął potworności grzechu i — stając się godnym w oczach Twoich — przybył do Ciebie, któryś jest Drogą, Prawdą i Życiem; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności z Duchem Świętym, Jedyny Boże, Świecie Nieskończony. Amen.

[Źródło: A Manual of Prayers and Other Christian Devotions: Fitted For All Persons and Occasions, 1755, prawdopodobnie wydrukowano w Preston.]

tłumaczenie: Dawid Świonder


1 Edward Hyde, earl Clarendon, jako lord kanclerz sprawował nadzór nad „Kościołem” państwowym  — przypis Redakcji Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.