Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Na śmierć biskupa Daniela Dolana

Na śmierć biskupa Daniela Dolana

x. Rafał J. Trytek ICR

Z wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci JE xiędza biskupa Daniela L. Dolana. Daniel Lytle Dolan urodził się 28 maja 1951 roku w Detroit, w wielodzietnej irlandzkiej rodzinie. W 1965 roku wstąpił do niższego seminarium arcybiskupiego w tym mieście, następnie do zakonu cystersów w Szwajcarii, stamtąd zaś przeniósł się do seminarium założonego przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a w Écône.

Już około roku 1973 przestał uznawać herezjarchę arcybiskupa Jana Chrzciciela Montiniego (Pawła VI) za papieża. Kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych jako kapłan, rozpoczął bardzo intensywny apostolat katolicki. 27 kwietnia 1983 r. został usunięty z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wraz z takimi xiężmi, jak Antoni Cekada, Donald Sanborn, Klarencjusz Kelly, Wilhelm Jenkins, Eugeniusz Berry, Marcin Skierka, Józef Collins i Tomasz Zapp. Owa słynna „dziewiątka” przeciwstawiła się narzuceniu przez centralę Bractwa nietradycyjnej liturgii z 1962 roku dystryktowi północnoamerykańskiemu, co nastąpiło wbrew wcześniejszej umowie. Tenże dystrykt od początku był wierny rubrykom mszy świętego Piusa X. Innymi problemami były uznawanie przez FSSPX modernistycznych stwierdzeń nieważności małżeństwa oraz zezwalanie duchownym wyświęconym w nowym, wątpliwym rycie święceń kapłańskich, a zwłaszcza biskupich, na pełnienie posługi kapłańskiej.

Punktem zapalnym było skierowanie neoprezbitera x. Tomasza P. Zappa na placówkę, gdzie miał odprawiać mszę w nowym, protomodernistycznym rycie z 1962 roku, promulgowanym przez modernistę Jana XXIII. Wspomniani kapłani stanęli murem za swoim polskim współbratem (nazwisko Zapp jest skrótem od polskiego nazwiska Zapotoczny, typowego dla Podhala, skąd wywodzili się rodzice x. Tomasza). Po usunięciu z FSSPX x. Dolan współzakładał Bractwo (obecnie Zgromadzenie) Świętego Piusa V. Jednak z uwagi na brak jasności doktrynalnej w tej grupie opuścił ją i rozpoczął samodzielny apostolat w kościele św. Gertrudy Wielkiej w rejonie Cincinnati (Ohio). W 1993 r. w święto św. Andrzeja Apostoła przyjął sakrę biskupią od JE x. biskupa Marka A. Pivarunasa. W 1995 roku wraz z x. Cekadą zachęcał księdza (późniejszego biskupa) Donalda J. Sanborna do założenia seminarium pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia często przyjeżdżał do Europy, gdzie m.in. wyświęcił kilku kapłanów dla Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady. W październiku 2007 r. nawiedził również Polskę, bierzmując w naszej krakowskiej kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej wielu kandydatów. W tym samym roku zaprosił mnie do Stanów Zjednoczonych na święcenia kapłańskie x. Marka Ramolli. JE x. biskup był znany z propagowania wielu nabożeństw, m.in. do Najświętszego Oblicza i Matki Bożej Dobrej Rady (w której święto umarł). Był też założycielem Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Franciszka Salezego. Przez pewien czas moje relacje z biskupem Dolanem były burzliwe, ale ostatecznie pogodziliśmy się w zeszłym roku, w święto św. Jacka – 17 sierpnia.

Proszę o modlitwę za xięży diakonów, których biskup Dolan miał wyświęcić 4 maja – w święto św. Józefa Patrona Kościoła, a którzy w tej chwili zapewne czekają na innego biskupa, który by ich mógł wyświęcić, a także za polskiego kleryka, który 11 maja – w oktawę wskazanego święta – ma przyjąć święcenia subdiakonatu.

27 kwietnia AD 2022, święto św. Piotra Kanizjusza, 39 lat po usunięciu biskupa Daniela Dolana z FSSPX

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.