Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Wojna biskupów

Wojna biskupów

x. Rafał Trytek ICR

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

JE x. biskup Rodryk da Silva z Brazylii zapowiedział na styczeń przyszłego roku konsekracje biskupie kapłanów Piotra Roya i Ferdynanda Altamiry w celu zapewnienia sukcesji apostolskiej (jej materialnego aspektu) w tych trudnych czasach. Spotkało się to z negatywną reakcją JE x. biskupa Karola McGuire, który zarzucił biskupowi da Silvie wybór nieznanych kandydatów i brak konsultacji z „centralą”, czyli parafią pw. św. Gertrudy Wielkiej w West Chester, w amerykańskim stanie Ohio.

Warto wspomnieć, że biskup da Silva został konsekrowany na biskupa w święto św. Michała Archanioła 2021 roku przez śp. x. biskupa Daniela Dolana. Pojawił się wtedy, m.in. wobec biskupa Dolana, zarzut braku wymaganych przez prawo kanoniczne pięciu lat kapłaństwa x. da Silvy. Rok później biskup Dolan już nie żył, a x. biskup da Silva konsekrował w trybie nagłym x. McGuire na biskupa, co było zresztą wolą zmarłego. 1 maja tego roku biskup McGuire i biskup da Silva konsekrowali wspólnie na biskupa x. Bedę Nkamuke z Nigerii. Po pół roku ich współpraca nagle się zakończyła.

Sytuacja może się wydawać zaskakująca, a nawet szokująca. Zachęcam wiernych do modlitw za nasze duchowieństwo, by zawsze stosowało się do woli Bożej i nie powiększało zamętu w szeregach ruchu oporu wobec modernizmu.

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał Trytek ICR

21 listopada AD 2023

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.