Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Augustin Barruel: Wstęp do Historyi (fragment)

Wstęp do Historyi (fragment)

Historya Jakobinizmu wyięta z Dzieł Xiędza Barruel

Pod okropnym imieniem Jakobinów pokazała się w pierwszych dniach Rewolucyi Francuzkiey nadzwyczayna Sekta, nauczaiąca że wszyscy ludzie są wolni i równi. Tę wolność i równość wziąwszy za hasło, nie tylko podeptała Ołtarze i Trony, ale też wezwała wszystkich ludów do łączenia się pod sztandar rebellii, i upowszechnienia naybrzydszey anarchii w Narodach.

Ledwo ta buntownicza Sekta wychyliła się na widok, ażci zaraz kilka kroć sto tysięcy spiknionych iey Zwolenników, ktorzy wsparci dwiema millionami rąk posiłkowych zawerbowanych w całym kraiu Francuzkim, pokazali się uzbroieni pochodniami, pikami, toporami i wszystkiemi rewolucyinemi gromami.

Pod tey to Sekty potężną protekcyą, i za iey wpływem, poruszaniem, podżeganiem, kierunkiem i działaniem, popełniły się one wszystkie szkaradne okrucieństwa, ktore całą powierszchnią tego obszernego Państwa zalały krwią tylu iego Biskupów, Kapłanów, Magnatów, Szlachty, Bogaczów, słowem, każdey klassy, każdego wieku i płci Obywatelów. Tey to przebrzydłey Sekty krwawożercze wylęgi, wystawiły światu onę nayokropnieyszą scenę, w którey Ludwik XVI. ieden z naylepszych Monarchów i iego Familia, nasyceni wprzód po nad uszy potwarzami, wzgardami, obelgami buntowniczego motłochu w ciągu kilkoletney niewoli, uroczyście nakoniec wprowadzeni na Szaffot zamordowani zostali; a razem i wszyscy Monarchowie ziemscy tym samym losem publicznie zagrożeni. Cóż daley? Te dziwotwory zrobiły Rewolucyą Francuzką biczem całey Europy i postrachem Mocarstw na próżno zkombinowanych dla wstrzymania zapędu Armiiów licznieyszych i okrutnieyszych nad wszystkie Wandalskich hordów wylewy.

I iakiż przecie początek, iakie gniazdo, iaka genealogia tych strasznych potworów, które nam ze wszystkiemi ich zasadami, maxymami, proiektami, Systematami i rezolucyami niepoiętey dzikości, tak nagle i niespodzianie, z wnętrznościów swoich, iż tak powiem, wyrzygnęła ziemia? Albo co to za żarłocza Sekta, która na wyplemienie rodu ludzkiego tak okropne uformowała straszydła? Zkąd zdobyła się ta czarna Sekta i na takie roie Zwolenników, i na takie wygórowane plany, i na taką wściekłość zażartości przeciw wszystkim Ołtarzom i Tronom, przeciw wszystkim Cywilnym i Religiynym ustawom naszych Naddziadów? Równie nie znaiomi światu do tych czas ci Jakobini iako ich imie, bądź dla tego stali się tak straszliwemi narzędziami Rewolucyi, że byli iey pierworodnemi synami, bądź starsi nad Rewolucyą, ieżeli ta własnym ich dziełem, skądże się przecie wzięli, albo czem byli zanim wystąpili na widok? Jaka była ich szkoła? Jacy nauczyciele? Jakie dalsze proiekta? Po ukończeniu Francuzkiey Rewolucyi czy zaprzestnąż oni udręczać ziemię, burzyć Religią, mordować królów, elektryzować pospólstwo i fanatyzować Narody?

Za: Historya Jakobinizmu wyięta z Dzieł Xiędza Barruel – Memoires pour servir à l’Historie du Jacobinisme. Tom pierwszy. W Berdyczowie 1812.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.