Jesteś tutaj: Organizacja » Организация на полски монархисти

Организация на полски монархисти

Организация на полски монархисти възникла 16 ноември 1989 във Вроцлав. Сме дружество на Поляки, койи не акцептират болна действителност на тоталитарна демократия. Боряме против всички види на социализъм, противопоставяме си нищета и безцветност на тоталитаризъм. Желаме съвсем свободен пазар, липса на государствен интервенционизъм и корумпирани бюрократи в стопанска действителност.

Сме организация коя, заедно с таки движения как легитимизъм във Франция, якобитизьм във Британски Острови, необурбонско движението в Неапол, карлизъм в Испания, мигелизъм в Португалия отхвърлят демолиберално-соцялистическу систему и строят католически ред, възвръщат Стар Порядък.

Вериме, что човек може да управля други човек само с божи пълномощие, който съществува в династична монархия, где власт винаги получава първороден. Не подкрепваме всека монархия, а само опряна на Божи Право, католическа, йерархическа, децентрализирована, антипарламентарна и антидемократическа.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.