Jesteś tutaj: Organizacja » Deklaracja Hołdu

W Hołdzie Najjaśniejszemu Panu, Królowi Polski

Kierując się przekonaniem, że suwerenne państwo polskie jest zawsze najlepszym, choć nigdy nie doskonałym, sposobem zabezpieczenia doczesnej wolności Polaków — zaś najlepszym zabezpieczeniem państwa jest osoba Monarchy;

Rozumiejąc, że główną przyczyną zguby narodów są republikańskie i socjalistyczne przesądy — i szczerze ubolewając nad tradycyjnym udziałem Polaków w owych przesądów szerzeniu;

Widząc zatem rzeczywistą potrzebę i odczuwając prawdziwą tęsknotę za Królem Polski — którego władza ma być realna, bynajmniej nie tylko symboliczna, Który będzie z łaski Bożej panować i rządzić;

Niniejszym deklarujemy:

Że kiedykolwiek nastąpi Jego powrót, my już dziś owemu przyszłemu, a nieznanemu Monarsze przysięgamy naszą wierność i posłuszne poddaństwo, oświadczamy wszem i wobec, że gotowiśmy stać przy Królu, który zechce podnieść i utrzymać Koronę Polską.

Co za wstawiennictwem NMP Królowej Korony Polskiej, w swej niezmierzonej dobroci i szczególnej dla Polaków cierpliwości, oby Pan Bóg zdarzył.

Wrocław, 25 października 2008 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.