Jesteś tutaj: Organizacja » Lista dyskusyjna

Lista dyskusyjna Organizacji Monarchistów Polskich

Monarchizm@yahoogroups.com

Lista przeznaczona jest dla każdego, kto chce podyskutować o idei monarchistycznej lub Tradycji katolickiej i wszystkim co jest z nimi związane. Aby zapisać się na listę, należy zapoznać się z poniżej zamieszczonym regulaminem, a następnie wysłać pusty list na adres: Subscribe-Monarchizm@yahoogroups.com lub skorzystać z poniższego formularza:

Aby uczestniczyć w dyskusjach, należy wysłać na adres: Monarchizm@yahoogroups.com swoje krótkie przedstawienie się. List ten i każdy inny wysłany na ten adres zostanie dostarczony do wszystkich osób zapisanych na listę, którzy mają włączoną opcję odbierania listów, a ponadto będzie opublikowany na stronie z archiwum listy: http://www.yahoogroups.com/Messages/Monarchizm.

Dalsze informacje i opcje dostępne są na stronie: http://www.yahooroups.com/group/Monarchizm.

Wypisanie się polega na przesłaniu pustego listu na adres Unsubscribe-Monarchizm@yahoogroups.com z adresu, z którego było się zapisanym na listę.  W razie problemów należy pisać do właściciela listy pod adres podany w dziale Kontakt.

Regulamin listy dyskusyjnej

1. Uczestnicy listy dyskusyjnej

W dyskusjach na liście biorą udział następujące kategorie uczestników:

 1. Właściciel: Adrian Nikiel
 2. Subskrybenci listy: http://www.yahoogroups.com/Members/Monarchizm.

Każdy uczestnik listy powinien występować na liście pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

2. Obowiązki uczestników listy

Uczestnicy listy powinni dostosować się do:

 1. Listowych zasad etykiety,
 2. Technicznych zasad uczestnictwa w liście dyskusyjnej,
 3. Oficjalnych poleceń moderatora przesyłanych na listę i specjalnie zaznaczanych jako oficjalne polecenia.

3. Restrykcje

 1. Wszystkich zaleceń technicznych i etykiety nie należy traktować ściśle i nieodwołalnie. Drobne wykroczenia przeciw tym zaleceniom mogą zdarzyć się każdemu — jeśli jest tego świadomy, dąży do poprawy i przeprosi za swoje postępowanie, to nie spotka go żadna restrykcja.
 2. Osoby notorycznie i świadomie przekraczające normy uczestnictwa w liście, bez żadnego poważnego uzasadnienia, mogą liczyć się z następującymi karami:
  1. upomnienie,
  2. czasowe moderowanie, 
  3. czasowe zablokowanie możliwości wysyłania listów,
  4. usunięcie z listy.
 3. Ostateczna interpretacja zasad etykiety należy do moderatora.
 4. Każdy subskrybent listy może złożyć wniosek do moderatora lub właściciela o ukaranie innego subskrybenta łamiącego regulamin. Wniosek musi zawierać cytaty z listów, które świadczą o złamaniu regulaminu, uzasadnienie, oraz powinien wskazywać konkretne punkty regulaminu, które zostały złamane.
 5. Przed wyznaczeniem kary właściciel (lub moderator) powinien dać możliwość oskarżonemu ustosunkowania się do zarzutów jakie się mu stawia.
 6. Każda oficjalnie wymierzona kara musi być ogłoszona publicznie na liście wraz z uzasadnieniem.
 7. Karę wyznaczoną przez moderatora właściciel może zmienić na wniosek ukaranego.

4. Dostępność listy

 1. Lista jest listą zamkniętą — jej archiwa dostępne są tylko dla uczestników listy.
 2. Listy pisane na listę i umieszczone w archiwum są prywatną własnością właściciela listy i należy je traktować jako prywatną korespondencję do niego, którą on automatycznie ujawnia wszystkim subskrybentom listy. Ujawnianie tych listów osobom nie zapisanym na listę każdorazowo wymaga zgody autora.

Techniczne zasady uczestnictwa w liście dyskusyjnej

1. Zasady wysyłania listów

 1. Każdy list powinien być podpisany prawdziwym imieniem i nazwiskiem autora.
 2. Na listę dyskusyjną można wysyłać listy tylko w dwóch następujących formatach:
  1. Czysty tekst ASCII bez polskich liter,
  2. Czysty tekst z polskimi znakami w standardzie ISO-8859-2.
  W szczególności zakazane jest przesyłanie listów w formacie HTML czy RTF.
 3. Przesyłki nadawane na listę powinny być krótkie. Długie listy mogą być wysłane sporadycznie — ale wtedy powinny być oznaczone na końcu tematu napisem: „(długie)”. Krótka wiadomość ma nie więcej niż około 20 KB. Dłuższe artykuły należy opublikować na WWW a na listę przesłać adres URL tego artykułu.
 4. Nie wolno przesyłać na listę dyskusyjną plików binarnych lub jakichkolwiek innych załączników.
 5. Istnieje możliwość umieszczania plików na witrynie listy dyskusyjnej: http://www.yahoogroups.com/files/monarchizm — aby to zrobić należy skontaktować się z właścicielem listy.
 6. Należy pisać krótkimi liniami (około 70 znaków) i unikać znaków sterujących. Jeśli program pocztowy nie załamuje automatycznie linii po określonej ilości znaków należy samemu wciskać klawisz „Enter” po wpisaniu 70 znaków.
 7. Stopka listu nie powinna być dłuższa niż kilka linii po 70 znaków.
 8. Duże litery powinny być używane do podkreślenia ważności danego słowa, zaakcentowania go lub wyróżnienia. Słowa napisane dużymi literami mogą być interpretowane jako krzyk. Słowa można też wyróżniać ujmując je w *gwiazdki* (oznacza to czcionkę pogrubioną) lub w _podkreślenia_ (oznacza to czcionkę pochyloną).

Zasady cytowania i odpowiadania

 1. Cytaty z innych listów oznaczamy znakiem „>” na początku każdej linii. Inne oznaczenia są dopuszczalne, o ile pozwalają na dokładne odróżnienie, które fragmenty listu są cytowane, a jakie są tekstem odpowiadającego.
 2. Odpowiedzi w polu „temat” oznaczamy: „Re:” bądź „Odp:”. Nie dopuszcza się stosowania innych oznaczeń.
 3. Przy odpowiadaniu na list należy cytować zawsze te fragmenty wypowiedzi adwersarza, na które się odpowiada lub które się komentuje. Inne fragmenty powinny być usuwane. Również zalecane jest usuwanie stopki nadawcy wiadomości, na którą się odpowiada i przeniesienie informacji o autorze przed cytat. Również zalecane jest usuwanie z cytowanej wiadomości wszelkich stopek listy dyskusyjnej czy reklam.
 4. Na liście dyskusyjnej bardzo niemile widziane są krótkie, kilkuwyrazowe komentarze poprzedzone długim cytatem. Należy cytować tylko to, co niezbędne. Nie jest dobrze widziane dopisywanie do długich listów komentarza w stylu: „zgadzam się” lub „to są bzdury”. Również zalecane jest pisanie odpowiedzi na cytat po nim, a nie przed.
 5. Odpowiadając na wiadomość prywatną lub z listy dyskusyjnej należy zawsze sprawdzić czy odpowiedź trafi do odpowiedniego adresata zgodnego z intencją nadawcy: na adres listy dyskusyjnej lub na prywatny adres osoby.
 6. Przy odpowiadaniu czy komentowaniu cudzego listu należy zadbać o to, by dotyczyło to wszystko tematu z nagłówka. Gdy przy odpowiedzi następuje zmiana tematu należy również zmienić jego opis w nagłówku. Stary temat można otoczyć w nawiasy i dodać słowo „było:”. Na przykład: nowy temat (było: stary temat).

Etykieta na liście

 1. Na liście wolno poruszać tylko tematy związane z monarchizmem, a jeśli nie są z nim związane, to muszą być akceptowane przez właściciela lub moderatora.
 2. Każdy nowy uczestnik listy powinni przedstawić się pozostałym dyskutantom na liście.
 3. Zakazane jest wysyłanie na listę reklam nie związanych tematycznie z charakterem listy.
 4. Zakazane jest wysyłanie na listę wypowiedzi atakujących Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, a szczególnie oszczerczych oskarżeń duchownych Bractwa o „schizmę”, „herezję”, „brak wierności Papieżowi” etc.
 5. Przesyłki nadawane na listę powinny być formułowane w sposób kulturalny. Dopuszczalne są sformułowania agresywne, ale muszą być pozbawione chamstwa. Bezwzględnie zabronione jest używanie słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe.
 6. Podczas dyskusji unikamy argumentów „ad personam”. Nie wolno w żaden sposób obrażać swego oponenta lub innych uczestników dyskusji przy użyciu kłamstwa na ich temat, insynuacji lub obraźliwych epitetów. Bezwzględnie zakazane są nie sprowokowane ataki osobiste przy użyciu pomówień. Za pomówienia uznane zostaną czyjekolwiek oskarżenia pod adresem innych uczestników listy, które nie zostaną poparte jednoznacznymi dowodami.
 7. Zakazane jest przesyłanie na listę dyskusyjną fałszywych informacji na temat przeszłych zdarzeń, bez zaznaczenia, że jest to fałsz.
 8. Można prowokować innych do dyskusji. Publiczne dyskusje służą konstruktywnej wymianie poglądów i polemikom. Powinno się traktować innych uczestników dyskusji tak, jak samemu chciałoby się być potraktowanym.
 9. Wszelkie prywatne życzenia, uwagi osobiste, uwagi dotyczące ortografii czy interpunkcji itp… powinno się wysyłać na adres prywatny osoby, której się odpowiada, a nie na adres listy dyskusyjnej.
 10. Nie jest dobrze widziane, gdy ktoś w ciągu jednego dnia wysyła na listę dyskusyjną dużą ilość listów, które spotykają się z małym zainteresowaniem (czyli nikt na nie nie odpowiada).
 11. W miarę możliwości jeden list powinien dotyczyć jednego tematu i powinien być zgodny z polem „temat” („subject”) w nagłówku wiadomości.

Dobre zwyczaje

 1. Na drugim końcu sieci siedzi żywy człowiek. Dlatego każdy list czy artykuł powinien być solidnie przemyślany. Lepiej nie pisać pod wpływem emocji i przed wysłaniem kontrowersyjnego listu jeszcze raz go przeczytać i przemyśleć. Przy kontaktach z innymi ludźmi poprzez pocztę elektroniczną pośpiech nie jest konieczny. Lepiej wysłać coś sensownego z kilkudniowym opóźnieniem, niż pochopnie wysłać nie przemyślany list.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na ortografię i interpunkcję. List z błędami jest mało czytelny i źle świadczy o nadawcy.
 3. Przesyłki elektroniczne łatwo jest rozpowszechniać — należy więc starać się pisać rozsądnie i ostrożnie, tak by nie napisać czegoś czego potem można będzie żałować.
 4. Wszelkie skargi czy wnioski do administratorów serwerów czy właścicieli list dyskusyjnych lepiej przesyłać zgodnie z „drogą służbową”; dla takich przesyłek zdefiniowaną w danej organizacji.
 5. Pisanie żartem, humorystycznie czy z sarkazmem wymaga szczególnej ostrożności. Bez osobistego kontaktów intencje i słowa nadawcy mogą być źle zrozumiane, np. jako złośliwa krytyka.
 6. Należy rutynowo i często kontrolować czy komputer, na którym się pracuje nie jest zawirusowany i czy nie przenoszone są bezwiednie wirusy poprzez pocztę elektroniczną. Szczególną uwagę należy zwracać na przesyłane i odbierane, jako załączniki, pliki wykonywalne.
 7. Niektóre osoby zapisujące się na listę dyskusyjną nie są zaznajomione z właściwą etykietą sieciową. Powinno się być tolerancyjnym w stosunku do takich osób. Lepiej udzielić im pożytecznych wskazówek, zamiast krytykować.
 8. Należy zadbać o prawidłowe ustawienie daty i czasu na lokalnym komputerze. Ułatwia to innym subskrybentom listy dyskusyjnej prawidłowe sortowanie nadchodzących listów według czasu.
 9. Poczta w Internecie (wychodząca i przychodząca) może być odczytana przez osoby trzecie nie będące adresatami przesyłki. W Internecie nie można mieć pewności, że tajemnica korespondencji będzie chroniona. Dlatego ci, którzy chcą mieć pewność, że ich wiadomość odczytają tylko powołani do tego adresaci, powinni używać szyfrowania. Również nie można mieć pewności, że wysyłane przez nas listy nie zostanż podmienione lub sfałszowane — taką pewność daje tylko elektroniczny szyfrowany podpis.
 10. Emocjonaliki (znaki przekazujące emocje) najczęściej używane w korespondencji elektronicznej:
:-)  uśmiech, radość, żart
;-)  żart; stwierdzenie „z przymrużeniem oka”
|-D głośny śmiech
:-( smutek
:-I niezdecydowanie
:’-( płacz
:’-) płacz z radości
;-> ironia, sarkazm
:-O zdziwienie, zaskoczenie, jęk, okrzyk
:-P pokazanie języka! (;-))
PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.