Jesteś tutaj: Organizacja » Manifest narodowy

Manifest narodowy Organizacji Monarchistów Polskich

„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie mojej woli wywyższę ją w potędze i świętości”

słowa Chrystusa Króla skierowane do świętej siostry Faustyny

Naczelnym celem Organizacji Monarchistów Polskich jest stworzenie warunków do budowy Wielkiej Polski — Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Wielka Polska jest naszą dziejową koniecznością, warunkiem istnienia i przetrwania w otoczeniu reżimów demokratycznych i republikańskich.

Wielkość można rozumieć w różnych kategoriach, lecz przede wszystkim muszą to być kategorie cywilizacyjne. Narodem Polskim — jeżeli chce przetrwać — kierować musi honor, rycerskość, wierność Bogu, Królowi, Kościołowi Rzymskiemu.

Wielkość narodu katolickiego należy określać wielkością jego Ducha.

Konieczne jest uświadomienie sobie przez elitę narodu (arystokratów ducha) własnego miejsca w zbawczym planie i działaniu Opatrzności. O wartości Narodu Polskiego świadczyć więc będzie stopień wiedzy i samorozwoju duchowego.

Naród to psychiczna ciągłość pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych, która istnieje z woli Boga. Dlatego uważamy, że jednostka osiąga właściwy wymiar swojej egzystencji, gdy zakorzeniona jest we wspólnocie fizyczno-duchowej narodu.

Organizacja Monarchistów Polskich jest zdania, że naród katolicki, jak też każdy człowiek, ma do wypełnienia swoją misję. Realizację tej duchowej i materialnej misji należy mierzyć wypełnianiem obowiązków wobec Boga, Króla, Prawa.

Zadaniem Narodu Polskiego jest zachowanie ortodoksji Wiary Katolickiej, odbudowanie ładu, hierarchii i dyscypliny duchowej. Zwieńczeniem tego procesu będzie restauracja Królestwa.

Organizacja Monarchistów Polskich jest ponadstanowym stowarzyszeniem arystokratów ducha, które propaguje solidaryzm społeczny i narodowy. Naszym zdaniem:

  1. Ojczyzna to całość historyczna, którą należy uznać za wyższą od grup partykularnych. Na korzyść Ojczyzny powinny działać stany, jak i poszczególne jednostki.
  2. Naród powinien być zorganizowany w państwo. Aspiracje władzy państwowej muszą służyć jedności i ochronie całości narodu. Dlatego niemoralnym byłoby utrzymywanie w przyszłej Wielkiej Polsce partyjnictwa, rywalizacji między stanami czy grupami społecznymi. Wszyscy świadomi dobra swojego narodu Polacy muszą stać się rojalistami!
PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.