Jesteś tutaj: Organizacja » Władze OMP » Prezes

Prezes Adrian Nikiel

Adrian Nikiel, urodzony w 1973 r. we Wrocławiu. Z zawodu technik księgarz (absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 we Wrocławiu), ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 1989 zaangażowany w działalność skrajnie prawicową: w listopadzie 1989 r. założyciel Organizacji Monarchistów Polskich, na początku lat 90. członek Klubu Przyjaciół „Słowa Narodowego”, od maja 1992 r. wydawca i redaktor naczelny pisma „Rojalista” (obecnie ukazuje się jako pismo narodowo-konserwatywne „ROJALISTA — Pro Patria”), w tym samym roku przyjęty w poczet członków Prezydium Związku Narodowo-Radykalnego. W czerwcu 1994 r. Organizacja Monarchistów Polskich współzakładała Polskie Towarzystwo Monarchistyczne, którego Adrian Nikiel był prezesem.

Od czerwca 1996 r. do lutego 1997 r. szef sekcji ideowo-propagandowej Oddziału Dolnośląskiego Unii Polityki Realnej (zrezygnował ze stanowiska na znak protestu wobec wymierzonej w niego nagonki partyjnych demoliberałów). Od maja 1998 r. pełnił funkcję viceprezesa Koła Studenckiego UPR we Wrocławiu, w pażdzierniku 2000 r. współtworzył Wrocławskie Koło Młodych (następnie pod nazwą Koło Wrocław „Odra”). Od stycznia 1999 r. członek Komisji Regulaminowej Okręgu Dolnośląskiego UPR. W kwietniu 2000 r. Konwent Okręgu Dolnośląskiego UPR wybrał Adriana Nikla na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, natomiast w styczniu 2001 r. kolejny Konwent powierzył mu również funkcję szefa sekcji ideowo-propagandowej Okręgu. Od pażdziernika 2001 r. rzecznik prasowy Okręgu. W maju 2003 r. Konwent OD UPR zdecydował o wyborze Adriana Nikla na kolejną kadencję przewodniczącego OKR. Z kolei w styczniu 2005 r. Konwent Oddziału Wrocławskiego UPR wybrał go także w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału. Z funkcji zrezygnował po roku. Od 2011 r. związany z wrocławskimi strukturami Kongresu Nowej Prawicy.

Wobec realiów politycznych współczesnej Polski możliwość realizacji celów ustrojowych OMP widzi w przejęciu władzy przez Kongres Nowej Prawicy i konsekwentnej realizacji programu politycznego i gospodarczego tej partii. Stąd jego decyzja o zaangażowaniu w działalność środowiska skupionego wokół p. Janusza Korwin-Mikkego — najpierw w ramach UPR (od 1989 r., formalnie członek od 1991 r.), obecnie zaś w formie wsparcia Kongresu Nowej Prawicy. Poza działalnością polityczną stara się promować tradycjonalizm katolicki i prawdę o stanie Kościoła katolickiego, interesuje się historią, docenia piękno folkloru skandynawskiego.

Autor książek Narodowy konserwatyzm (1996) i Głos skrajny (1998), publikował m.in. w pismach „Burning Abyss”, „Forum Polskie”, „Gazeta An Arche”, „Politicus”, „Najwyższy CZAS!”, „Nowa Myśl Polska”, „Nowe Życie”, „Zielone Brygady”, „Opcja na Prawo”, „Słowo Wrocławian”, „Czas Wrocławia”, „Prawda jest ciekawa. Gazeta Obywatelska”. Rozdział „Wolność i odpowiedzialność” — pochodzący z jego drugiej książki — został przedrukowany w anarchistycznym piśmie „Mać Pariadka” (1999).

Nie ma i nie zamierza tworzyć swojego profilu na Facebooku.

Por. także: http://www.zb.eco.pl/zb/146/polemiki.htm.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.