Jesteś tutaj: Organizacja » Dokumenty i oświadczenia » Oświadczenie w sprawie przeprosin za mord w Jedwabnem

Oświadczenie w sprawie przeprosin za mord w Jedwabnem

Wrocław, 25 maja A.D. 2001

Organizacja Monarchistów Polskich wyraża stanowcze zaniepokojenie w związku z planami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, który zamierza — w imieniu Narodu Polskiego — przepraszać za tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem. Zdaniem Organizacji, przyłączając się do politycznej nagonki zainicjowanej przez nierzetelną i z gruntu antypolską książkę p. Jana Tomasza Grossa pt. „Sąsiedzi”, Pan Kwaśniewski sprzeniewierza się posłannictwu Prezydenta, jakim jest godne reprezentowanie Państwa i Narodu.

Podejmowana przez Pana Prezydenta — w imieniu wszystkich Polaków — próba przeprosin może być odczytana jako przyznanie się do winy i współudziału w zagładzie Żydów. Wypowiadając się na temat Jedwabnego, rabin prof. Dawid Novak podkreślał: „jeżeli dana osoba nie prześladowała Żydów, to nie widzę powodu, aby musiała przepraszać za czyn, którego nie popełniła”. I dalej wskazywał, że „przepraszać mogą sprawcy”. Jeżeli ktoś ma czyste sumienie, nie ma potrzeby się tłumaczyć. Pan „Prezydent wszystkich Polaków” decydując się na „przepraszanie w imieniu Polaków”, usiłuje niejako wmówić światu, iż to Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie popełnianie na Żydach w 1941 r. Jest to jawna potwarz. Jeżeli nawet ci, którzy zabijali w Jedwabnem, byli Polakami, to zawinili konkretni ludzie, a nie Naród. W oficjalnym Stanowisku Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie wymordowania żydowskich mieszkańców miasta możemy przeczytać m.in. „pragniemy zaznaczyć, że dramat wydarzeń w Jedwabnem nie może być podstawą do krzywdzących uogólnień w ocenie postaw Polaków w czasie tragicznych lat drugiej wojny światowej”.

Dotychczasowy stan badań nad wydarzeniami w Jedwabnem nie wykluczył znaczącej roli, jaką odegrali w nich niemieccy narodowi socjaliści. Wskazuje on jedynie, że w tragedii brała również udział niewielka grupa współpracujących z nimi (lub przymuszonych do tego) polskich mieszkańców. Uważamy, że upór Pana Kwaśniewskiego, który — wbrew oczywistym faktom — moralną odpowiedzialnością za tę tragedię obciąża cały Naród Polski, stawia jego głos w jednym rzędzie z głosem tych środowisk, które już od lat starają się traktować Shoah instrumentalnie. Przypatrując się z uwagą zamierzeniom Pana Prezydenta, należy pamiętać, że — jak podkreślał rabin Michał Schudrich — „oskarżanie Polaków o współudział w Holocauście jest grzechem”.

Wobec zaistniały faktów Pan Kwaśniewski powinien ponownie rozważyć, czy posiada niezbędne kwalifikacje moralne, aby reprezentować Polskę i sprawować urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. I tym razem, niezależnie od wszelkich wygód związanych z życiem w Pałacu Prezydenckim, powinien on podejść do tego z większym obiektywizmem.

(—) Adrian Nikiel, Prezes OMP
(—) Zbigniew Polit, Viceprezes OMP
(—) Tomasz Łukacz, Strażnik Skarbu OMP

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.