Jesteś tutaj: Publicystyka » Filozofia » Robert Goczał

Robert Goczał

Autor licznych publikacji, m.in. kluczowych w przedmiocie badań nad metafizyką i filozofią iberyjską odrodzeniową Suárez’s Ontology of Being of Reason and Proving The Existence of God – The New Perspective in Philosophy, The Distinction between »esse and essentia« in The Seventeenth Century Iberian Philosophy — Structural and Fundamental Integrity of Being. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych, także międzynarodowych w Hiszpanii i Portugalii. Przyczynił się do nawiązania międzynarodowej współpracy z placówkami naukowymi w projektach na rzecz badania filozofii iberyjskiej XVI i XVII wieku. Współpracuje z przedstawicielami m.in. Uniwersytetu św. Tomasza (University of St. Thomas) w Houston (Texas); Marquette University w Milwaukee (Wisconsin); Saint Louis University College of Arts and Sciences; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Granada; Universidade de Coimbra. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu SITA; członkiem The American Catholic Philosophical Association (ACPA); Society for Medieval Logic and Metaphysics (S.M.L.M.); The Society for Medieval and Renaissance Philosophy; Society of Christian Philosophers.

Dorobek naukowy oraz interdyscyplinarną współpracę z przedstawicielami ośrodków naukowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych dopełniają staże i stypendia w Stanach Zjednoczonych oraz Portugalii, a także liczne zagraniczne spotkania poświęcone nauce i sztuce średniowiecznej oraz renesansowej. Tu należy przede wszystkim wspomnieć o współpracy dra Goczała z pracownikami The School of Arts & Sciences and the Philosophy Department w Pontifical Institute of Mediaeval Studies w Toronto, jak również z prof. Mary Catherine Sommers, prof. Johnem Doyle’em, wybitnym znawcą filozofii iberyjskiej, i prof. Johnem Deelym, znawcą filozofii Jana od św. Tomasza. Pracuje także na zlecenie Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej, Polskiego Towarzystwa Filozofii Nowożytnej przy Polskiej Akademii Nauk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wygłaszał również prelekcje na Universidade de Coimbra w Portugalii.

Badania dra Goczała obejmują okres filozofii średniowiecznej jako problemowego zaplecza odrodzeniowej filozofii, zwłaszcza iberyjskiej, a przede wszystkim filozofii nowożytnej w aspekcie wpływów myśli logicznej średniowiecza na rozwój racjonalizmu nowożytnego (Kartezjusz, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Baumgarten, Wolff, Kant).

Genetyczne badania prowadzone są z uwzględnieniem następujących stanowisk filozoficznych: wybrane stanowiska z obszaru starożytnej filozofii (głównie Arystoteles, Aleksander z Afrodyzji, Sekstus Empiryk) oraz św. Augustyn, Boecjusz, św. Anzelm z Canterbury, św. Jan Damasceński, Awicenna, Awerroes, szkoła w Chartres i szkoła oksfordzkich Kalkulatorów, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii, Tomasz de Vio Kajetan, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Durandus z Sancto Porciano, Wilhelm Ockham, Jan Buridan, nominalizm i awerroizm łaciński.

Naczelny kierunek specjalistycznych badań dra Goczała dotyczy studiów nad tzw. drugą scholastyką (scholastyka renesansu) w kontekście transformacji metafizyki klasycznej w nowożytną ontologię na przełomie XVI i XVII wieku: głównie (katolicy) F. Suárez SJ /† 1617/, Domingo de Soto OP /† 1560/, Pedro da Fonseca SJ /† 1599/, Antonio Bernaldo de Quirós SJ /† 1668/, Sebastián Izquierdo SJ /† 1681/, André Sémery Remus SJ /† 1717/, Juan de Ulloa SJ /† 1723/, Ignacio Francisco Peynado SJ /† 1696/, Luis de Lossada SJ /† 1748/, Thomas Compton Carleton SJ /† 1666/, Silvester Mauro SJ /† 1687/, Richard Lynch SJ /† 1666/, Rodrigo de Arragia SJ /† 1667/, Maksymilian Wietrowski SJ /† 1737/, Jan od św. Tomasza OP /† 1644/, (protestanci) Johannes Baptist Clauberg /† 1665/. Przedstawiciele scholastyki protestanckiej, głównie z Leyden, będący pod wpływem F. Suáreza, jak Bartholomeo Keckermann /† 1609/, Gilbert Jack /† 1628/, Franco Burgersdijk /† 1629/, Adrian Heereboord /† 1653/, (luteranie) Christoph Scheibler /† 1653/, Daniel Stahl /† 1654/, Johann Stier /† 1648/.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.